Реклама 2

 

New blog posts

Administrator has not posted any blogposts yet.

Статистика сайту

site stats View My Stats

 

 

СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНЕ СТАНОВИЩЕ ГЛИБОЦЬКОГО РАЙОНУ ЗА СІЧЕНЬ-ЛЮТИЙ 2013

by Guest on Mar 30, 2013

ПОВІДОМЛЕННЯ  УПРАВЛІННЯ СТАТИСТИКИ У ГЛИБОЦЬКОМУ РАЙОНІ

 

 

 

 

СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО

          Сільгосппідпpиємствами pайону (крім малих) у січні–лютому п.р. одержано 334,9 т м’яса (у живій вазі), 1,4 т молока і  33,4  млн. шт. яєць. Обсяг виpобленого м’яса  збільшився  відносно січня–лютого 2012р.  на 20,3%, яєць – на 49,2%, а молока – зменшився на 26,3%.

          Порівняно з січнем–лютим 2012р. змінилась структура виробленого м’яса. Зокрема, зменшилась частка м’яса птиці на 0,1 в.п., тоді як частка м’яса свинного збільшилась на 0,1 в.п.

За січень–лютий п.р. агропідприємствами району (крім малих) реалізовано власної сільськогосподарської продукції на 29003,2 тис.грн., що в 1,8 раза більше, ніж за відповідний період минулого року. Від реалізації продукції рослинництва за січень–лютий п.р. сільгосппідприємства отримали 261,3 тис. грн., а від продажу продукції тваринництва – 28741,9 тис. грн. Від продажу тваринницької продукції виручено у 2,2 раза більше коштів, ніж за січень–лютий 2012р., а рослинницької – у 13,2 раза менше. У загальному обсязі реалізації переважала продукція тваринництва – 99,1% (у січні–лютому 2012р. – також переважала продукція тваринництва (78,8%)).     

КАПІТАЛЬНІ ІНВЕСТИЦІЇ1

За 2012 рік в розвиток економіки району за рахунок усіх джерел фінансування вкладено  196953 тис.грн. капітальних інвестицій. Найвагомішу частку з них (99,9% від загального обсягу) складали інвестиції в матеріальні активи.

За кошти державного бюджету підприємствами та організаціями району у 2012р. освоєно 6529 тис.грн., що складає 3,3 % від загального обсягу освоєних капітальних інвестицій. Частка власних коштів підприємств та організацій що освоєно у 2012 році складає 7,7% або 15218 тис.грн. Найбільшу питому вагу у освоєнні капітальних інвестицій за джерелами фінансування за 2012 рік займають кошти населення на індивідуальне житлове будівництво – 82,7% або 162886 тис.грн.

               

БУДІВЕЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ

  Будівельними підпpиємствами за січень–лютий п.р. виконано будівельних робіт на суму 4975 тис.гpн.

 За видами будівельної діяльності частка робіт, виконаних на будівництві інженерних споруд становила 62% від загального обсягу будівельних робіт, будівель – 38%, з них житлових – 2,2%, нежитлових – 35,8%.

У загальному обсязі будівельних робіт частка робіт з нового будівництва, реконструкції та технічного переоснащення становила 61,5%, з капітального та поточного ремонтів – 38% та 0,5% відповідно.

 

ТРАНСПОРТ

          За січень–лютий п.р. автомобільним транспортом перевезено (з урахуванням перевезень підприємцями – фізичними особами)  9,9 тис. т  вантажів, що на  1%  менше,  ніж за січень–лютий 2012р. Вантажооборот збільшився на 24,8%  і  становить 9,9 млн. ткм.

ДОХОДИ НАСЕЛЕННЯ

          Заборгованість з виплати заробітної плати станом на 1 лютого п.р. у підприємств та організацій району відсутня.  

За січень п.р. до служби субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг звернулися 6 сімей, з них у смт. Глибока 2 сім’ї, у сільській місцевості – 4 сім’ї.

          У січні п.р. 6 сім’ям пpизначено субсидії для відшкодування витpат на оплату житлово-комунальних послуг та електроенергії, що становило 100% від загальної кількості сімей, які за ними звернулися (у січні 2012р. – 3 сім’ям та 100% відповідно), з них в смт. Глибока – 2 сім’ям, в сільській місцевості – 4 сім’ям.

  За січень п.р. населенню району було нараховано до сплати за житлово-комунальні послуги 509,5 тис.грн. Фактично сплачено, включаючи погашення боргів попередніх періодів, 409,0 тис.грн., що становило 80,3% до суми нарахувань. На кінець січня п.р. населення району заборгувало за житлово-комунальні послуги 264,3 тис.грн. Темп зростання (зменшення) заборгованості населення району з оплати житлово-комунальних послуг до початку звітного року становив 161,4%.

РИНОК ПРАЦІ

До державної служби зайнятості впродовж лютого п.р. за допомогою в працевлаштуванні звернулося 95 безробітних громадян.

На кінець лютого п.р. на обліку в державній службі зайнятості загалом перебувало 1124 безробітних громадянина. Допомогу по безробіттю отримували 71,6% осіб, які мали статус безробітного.

З кожних 100 безробітних, які перебували на обліку на кінець лютого п.р., 50 раніше займали робітничі місця, 26 – посади службовців, решта – особи без професій або такі, які займали місця, що не потребують спеціальної підготовки.

ДЕМОГРАФІЧНА СИТУАЦІЯ

          На 1 лютого п.р. чисельність наявного населення району становила, за оцінкою, 73536 осіб, в т.ч. по смт. Глибока – 9465 осіб, по сільській місцевості – 64071 особа.

          Кількість народжених у січні п.р. порівняно з січнем 2012р. збільшилась на 5 осіб або на 5,9%. Інтенсивність народжуваності збільшилась в порівнянні з січнем 2012р. з  13,7о/оо   до 14,4о/оо.

 

 

ОСВІТА ТА ВІДПОЧИНОК

У 2012р. у Глибоцькому районі функціонувало 32 дошкільних заклада на 1536 місць. Дошкільні заклади відвідувало 2152 дітей, або на 6,7% більше, ніж у 2011 році.

 

 

 

 

 

 

 

 

Управління статистики у Глибоцькому районі

__________

Будь-які зміни у тексті повідомлення повинні бути погоджені з управлінням статистики у Глибоцькому районі.

 

Прес-випуск: Діяльність будівельних підприємств Глибоцького району

у січні–лютому 2013 року

 

 

За січень–лютий п.р. підприємствами області виконано будівельних робіт на суму 104,5 млн.грн. Індекс будівельної продукції області у січні–лютому п.р. порівняно з відповідним періодом 2012р. становив 111,9%.

Обсяги виконаних у січні–лютому п.р. будівельних робіт підприємствами Глибоцького району становили 5 млн.грн., що складає 4,8% від загальнообласного показника.

 

За даними Головного управління статистики у Чернівецькій області

 

Прес-випуск: Викиди забруднюючих речовин в атмосферу в Глибоцькому районі за 2012 рік

 

 

 

Впродовж 2012р. у Глибоцькому районі викиди в атмосферу здійснювали стаціонарні джерела 9 підприємств, якими викинуто 41 т забруднюючих речовин. Це на 6,0% більше, ніж у 2011р., та становило 1,4% від сукупного обсягу викидів по області. 

Щільність викидів становила 62 кг на 1 км2 території району, тоді як у середньому по області – 357 кг. У розрахунку на кожного мешканця району приходилось по 0,6 кг шкідливих викидів, а на кожного мешканця області значно більше – по 3,2 кг.

 

За даними Головного управління статистики у Чернівецькій області

 

Прес-випуск: Стан водопровідної мережі в Глибоцькому районі у 2012 році

 

 

 

 

На кінець 2012р. у Глибоцькому районі система водопровідної мережі включала 3 водопроводи, 1 свердловину та 1 вуличну колективну установку (пристрій) питного водопостачання (будку, колонку, кран).

Одиночна протяжність водоводів (окремих водопровідних мереж) становила 46,4 км, з яких 4 км або 8,6% становили ветхі та аварійні водопровідні мережі.

У 2012р. всім споживачам району було відпущено 131 тис.м3 свіжої води, з них населенню – 44 тис.м3 Порівняно з 2011р. відпуск води всім споживачам зменшився на 8,4%, населенню – збільшився на 2,3%.

За даними Головного управління статистики у Чернівецькій області

 

Прес-випуск: Дошкільні навчальні заклади Глибоцького району у 2012 році

 

 

На кінець 2012 року в області нараховувалось 369 дошкільних навчальних закладів освіти. У Глибоцькому районі функціонувало 32 дошкільні заклади на 1536 місць. Дошкільні заклади відвідувало 2152 дитини, що на 6,7% більше, ніж на кінець 2011 року.

У дошкільних закладах району українською мовою виховувалось 67,4% дітей та румунською мовою 32,6%.

Вихованням дітей займалось 250 педагогічних працівників, що на 10,6% більше, ніж на кінець 2011 року.

 

За даними Головного управління статистики у Чернівецькій області

 

Прес-випуск: Адміністративні правопорушення у Глибоцькому районі в 2012 році

 

 

За 2012р. в області було розглянуто 105,9 тис. справ про адмінправопорушення та винесено рішення про накладення адміністративного стягнення на 102,8 тис. осіб. У Глибоцькому районі розглянуто 4,6 тис. справ та винесено рішення про накладення адміністративного стягнення на 4,5 тис. осіб. Накладено 4,3 тис. адмінстягнень у вигляді штрафу та 0,2 тис. інших стягнень.

Сума накладених штрафів складала 1396,6 тис.грн., що в порівнянні з 2011р. більше на  34,7%. Добровільно було сплачено 1201,9 тис.грн. Середній розмір накладеного штрафу складає 322 грн. (по області – 247 грн.).

 

За даними Головного управління статистики у Чернівецькій області

 

Прес-випуск: Лісогосподарська діяльність у Глибоцькому районі у 2012 році

 

У 2012р. лісогосподарські підприємства Глибоцького району виробили продукції, робіт та послуг лісового господарства на 19,5 млн.грн., що на 0,9% більше, ніж у 2011р.

Різні види рубок лісу проведені у 2012р. на площі 2,0 тис.га, від яких заготовлено 89,4 тис.м3 деревини, що на 5,0% більше, ніж у 2011р. Частка ліквідної становила 91,7% або 82,0 тис.м3.

Із загальної кількості заготовленої ліквідної деревини 74,2% становили дрова для опалення – 60,8 тис.м3, що на 10,4% більше, ніж за 2011р. Заготівля лісоматеріалів круглих зменшилась на 10,8% і становила 20,0 тис.м3, дров’яної деревини для технологічних потреб – у 2,3 раза (1,1 тис.м3).

Роботи з відтворення лісів проведено на площі 181 га, з них садіння і висівання лісу здійснені на 41 га, природне поновлення – на 140 га.

 

За даними Головного управління статистики у Чернівецькій області

 

Прес-випуск: Ситуація на ринку праці у Глибоцькому районі

 

За допомогою в пошуку роботи до Глибоцького районного центру зайнятості впродовж січня 2013р. звернулося 95 безробітних громадян. Їх кількість становила 8,7% від усіх зареєстрованих по області (1088 осіб).

Із загальної кількості громадян, які перебували на обліку протягом лютого п.р., 27 осіб працевлаштовано службою зайнятості. Рівень працевлаштування зареєстрованих безробітних в цілому по району у       лютому п.р. становив 2,1%, що на 0,1 в.п. більше середнього показника по області. Серед районів області, цей показник коливався від 0,8% – у Кельменецькому до 8,2% – у Сокирянському.

На кінець лютого п.р. кількість бажаючих працевлаштуватись за допомогою центру зайнятості становила 1124 особи (по області – 12418 осіб). В той же час, за повідомленням підприємств та організацій району вакантних посад є 21 (по області – 713 місць).

 

За даними Головного управління статистики у Чернівецькій області

 

Прес-випуск: Постачання теплоенергії у Глибоцькому районі за 2012р.

 

 

 

У 2012р. в області було вироблено 607,9 тис. Гкал теплоенергії, що на 4,7% більше, ніж у 2011р. Для потреб населення та на комунально-побутові потреби було відпущено 559,4 тис. Гкал теплоенергії, що на 3,2% більше, ніж у 2011р.

Котельнями Глибоцького району у 2012р. було вироблено та відпущено 12,1 тис.Гкал теплоенергії, що на 14,5% більше порівняно з 2011р.

На твердому паливі працювало 37,8% котелень району, на газоподібному – 33,3%, решта – використовувала електричну енергію.

Переважна більшість котелень району (75,6%) мала потужність від 3 до 20 Гкал/год, решта – до 3 Гкал/год.

 

За даними Головного управління статистики у Чернівецькій області

 

 

Цікаво знати 741 Переглядів

Заява Редакції

Використання матеріалів stattitablohy.ezreklama.com дозволяється лише за умови наявності імені автора роботи та прямого посилання (лінку) на цей сайт. Вебсайт і послуги http://stattitablohy.ezreklama.com є надані компанією EZREKLAMA (Манітоба, Канада). Відповідальність за зміст публікації несуть їх автори, думка редакції може не співпадати з думкою авторів публікації. Редакція залишає за собою право редагувати матеріали.

Українська музика рокeрує

ПИШИ УКРАЇНСЬКОЮ

Пиши українською
Тут спілкуються українською

HTML block #1

block.

Random Articles

Історія Голоду: "Голова колгоспу порадив, щоб діти крали колоски&

Автор: Ігор Лубківський Щоб вижити, бабуся їздила на Західну Україну - обмінювала речі загиблого чоловіка на крупи. За все життя вона не знала...

Історія

Духмяні трави – до кожної страви

Автор: Людмила Полевська Згадую грузинське застілля. Серед різноманітних м’ясних, рибних страв на чільному місці – яскраво-зелена петрушка. І...

Кулінарія

Волонтер: собак труять не лише під ЄВРО-2012

Захисники безпритульних тварин в Україні заявляють про те, що у столиці та інших українських містах комунальні служби труять безпритульних собак....

Тварини

Літо на Землі з'явилося 13 тисяч років тому

Літо на Землі з'явилося 13 тисяч років тому  Австрійські вчені висновували, що літо як відносно чітко виокремлена пора року, з'явилося...

Наука/Технології

Подружні стосунки: міфи і реальність

Автор: Валентина Паробій Шлюб - дуже важлива подія у житті кожної людини. Саме тому він і породжує безліч міфів, домислів і упереджень.

Сім’я і виховання

Actions

Поділитися

Надіслати друзям

Повідомлення

Very Bottom Block Position

 

Ваше оголошення тут

Пишіть admin@ezreklama.com

 

 

Реклама 3

Новини

Міністерські портфелі з українським корінням у новому уряді Канади

Nov 8, 2015

Етнічно та гендерно різноманітний новосформований канадський уряд буде діяти злагоджено та переконливо в обстоюванні української позиції на міжнародній арені та залучення нових партнерів до підтримки України. Такі сподівання висловлює посол Канади в Україні Роман Ващук. Канадський уряд в особі... Читати далі →

Новопризначений міністр Маріанна Мигайчук відвідала святкування 99-річчя Канадського-українського інституту "Просвіта" у Вінніпезі

Nov 8, 2015

Сьогодні, 7-ого листопада 2015 р., ми були свідками події історичного значення, яка відбулася у Вінніпезі, в приміщенні Канадського-українського інституту "Просвіта"  де відбувся бенкет з нагоди його 99-річниці. На запрошення голови Манітобської філії Ліги Українців Канади п.... Читати далі →

ВКонтакте, Яндекс та Мail.Ru почали "зливати" ФСБ дані про своїх користувачів

Sep 6, 2014

Субота, 06 вересня 2014 Соціальна мережа "ВКонтакте" включена до реєстру Роскомнадзору в рамках виконання скандального "закону про блогерів", прийнятого в Росії 1 серпня.  З відповідною заявою виступив прес-секретар Роскомнадзору Вадим Ампелонський.... Читати далі →


Footer block #1

You can change this block in admin panel. Remember, if you change template, this block will be lost. We advise you to clone this block.

Ne lorem percipit efficiantur mei, ius ut simul vidisse. An vel probatus explicari appellantur. Has et comprehensam interpretaris, quo no inimicus maluisset temporibus. Ea mea quod.

Footer block #2

You can change this block in admin panel. Remember, if you change template, this block will be lost. We advise you to clone this block.

Ne lorem percipit efficiantur mei, ius ut simul vidisse. An vel probatus explicari appellantur. Has et comprehensam interpretaris, quo no inimicus maluisset temporibus. Ea mea quod.

Footer block #3

You can change this block in admin panel. Remember, if you change template, this block will be lost. We advise you to clone this block.

Ne lorem percipit efficiantur mei, ius ut simul vidisse. An vel probatus explicari appellantur. Has et comprehensam interpretaris, quo no inimicus maluisset temporibus. Ea mea quod incorrupte.

Footer block #4

You can change this block in admin panel. Remember, if you change template, this block will be lost. We advise you to clone this block.

Ne lorem percipit efficiantur mei, ius ut simul vidisse. An vel probatus explicari appellantur. Has et comprehensam interpretaris, quo no inimicus maluisset temporibus. Ea mea quod.