Реклама 2

 

New blog posts

Administrator has not posted any blogposts yet.

Статистика сайту

site stats View My Stats

 

 

СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНЕ СТАНОВИЩЕ КІЦМАНСЬКОГО РАЙОНУ ЗА СІЧЕНЬ-БЕРЕЗЕНЬ

by Guest on Apr 27, 2011

СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНЕ СТАНОВИЩЕ
КІЦМАНСЬКОГО РАЙОНУ ЗА СІЧЕНЬ-БЕРЕЗЕНЬ 2011 РОКУ
повідомлення управління статистики
у Кіцманському районі

СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО
Сільськогосподарськими підприємствами району (без урахування малих підприємств) за січень-березень п.р. вироблено (реалізовано худоби та птиці на забій) 1648,9 т м’яса у живій вазі, 2491,1 т молока. У порівнянні з січнем-березнем 2010р. обсяг виробництва м’яса збільшився у 1,6 рази, молока отримано на 5,3% менше.
На 1 квітня п.р. у сільськогосподарських підприємствах району (крім малих) нараховувалось 6713 голів великої рогатої худоби (в т.ч. корів 2266), свиней – 8525, птиці – 77113. Порівняно з 1 квітня 2010р. в сільськогосподарських підприємствах відбулося збільшення поголів’я свиней на 27,1% (на 1820 голів), корів на 5,9% (на 127 голів). Водночас поголів’я птиці поменшало на 46,2% (на 66213 голів), великої рогатої худоби – на 6,3% (на 453 голови).
За січень-березень п.р. сільськогосподарськими підприємствами реалізовано власної сільськогосподарської продукції на суму 28271,4 тис. грн., що на 3184,7 тис. грн. більше ніж за відповідний період минулого року.

КАПІТАЛЬНІ ІНВЕСТИЦІЇ
За 2010р. у розвиток економіки району за рахунок усіх джерел фінансування було вкладено 145592 тис. грн (без врахування суми податку на додану вартість). Найвагомішу частку з них (100,0% від загального обсягу) склали інвестиції в основний капітал (у капітальне будівництво, в тому числі житла та на придбання машин і обладнання).
За 2010р. підприємствами та організаціями за рахунок усіх джерел фінансування освоєно 117598 тис. грн. інвестицій в основний капітал, що у 1,5 р.б. порівняно з 2009р.
Найбільша частка капітальних інвестицій (53,4%) освоєна за рахунок коштів населення на індивідуальне житлове будівництво (за 2009р. – 25,3%), власні кошти підприємств та організацій склали 33,4% відповідно (у 2009 р. – 38,4%). Освоєнь за рахунок кредитів банків та інших позик за 2010р. не було (за 2009р. – 22,0% ), кошти державного бюджету склали 5,4% від загального обсягу (за 2009р. – 3,8%), місцевого – 3,8% від загального обсягу проти 8,7% у 2009р.)
У розвиток промисловості спрямовано 7,0% усіх інвестицій у основний капітал (з врахуванням суми податку на додану вартість). Підприємствами харчової промисловості та з перероблення сільськогосподарських продуктів освоєно 73,6% усіх вкладень в обробну промисловість, з яких 71,2% становили придбання машин, обладнання та інвентарю (з врахуванням суми податку на додану вартість).
У сільське господарство, мисливство, лісове господарство спрямовано 16,5% усіх обсягів інвестицій в основний капітал (з врахуванням суми податку на додану вартість).
ТРАНСПОРТ
За січень-березень п.р. підприємствами автомобільного транспорту перевезено (з урахуванням перевезень підприємцями фізичними особами) 13,1 тис.т вантажів, виконано вантажооборот в обсязі 9,1 млн.ткм. У порівнянні з січнем-березнем 2010р. обсяг перевезених вантажів збільшився у 1,5 рази, вантажооборот у 1,4 рази.
Пасажирським автотранспортом за січень-березень п.р. перевезено 448,7 тис. пасажирів, (з урахуванням перевезень підприємцями-фізичними особами), що на 7,4% менше, ніж за січень-березень 2010р., виконано пасажирську роботу в обсязі 13,6 млн. пас. км, що на 4,1% більше ніж за січень-березень 2010р.

ДОХОДИ НАСЕЛЕННЯ
За січень-березень п.р. 80 сім’ям призначені субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, що становило 93% від загальної кількості сімей, які за ними звернулися (у січні-березні 2010р. – 19 сімей).
Середній розмір призначеної у березні п.р. субсидії цього виду на одну сім’ю становив 140,00 грн. (у березні 2010р. – 100,00 грн.).
Сума нарахованих субсидій для відшкодування витрат на житлово-комунальні послуги за січень-березень п.р. становила 517,1 тис.грн.
У січні-березні п.р. до служби субсидій для відшкодування витрат на придбання скрапленого газу, твердого і рідкого пічного побутового палива готівкою звернулося 83 сім’ї. Призначених субсидій немає.
За січень-лютий п.р. населенню району було нараховано до сплати за житлово-комунальні послуги 12992,9 тис.грн. Фактично сплачено, включаючи погашення боргів попередніх періодів 9274,7 тис.грн., що становило 71,4% до сум нарахувань. У порівнянні з січнем-лютим 2010р. рівень оплати зменшився на 2,4 в.п.
У лютому п.р. рівень оплати становив 86,6%, що менше на 8,6 в.п., ніж у лютому 2010р. і більше на 27 в.п., ніж у січні 2011р.
Станом на 1 березня п.р. населення району заборгувало за житлово-комунальні послуги 10524,2 тис.грн.
Термін заборгованості за всі послуги становив у середньому 1,6 місяця.

РИНОК ПРАЦІ
(за даними районного центру зайнятості)
На початок квітня п.р. на обліку в державній службі зайнятості загалом перебувало 1191 незайнятих трудовою діяльністю громадян, що на 0,5% менше, ніж на 1 березня п.р. Серед зазначеної категорії громадян 97,7% мали офіційний статус безробітних.
Серед безробітних жінки становили 41,5%, молодь у віці до 35 років – 43,6%. Рівень зареєстрованого безробіття на 1 квітня п.р. становив 2,8% від кількості населення працездатного віку.

ДЕМОГРАФІЧНА СИТУАЦІЯ
На 1 березня п.р. в районі, за оцінкою, проживало 70220 осіб, з них 14172 особи. Упродовж січня-лютого п.р. чисельність наявного населення району зменшилася на 11 осіб.
Населення району зменшується виключно за рахунок природного скорочення – 36 осіб, а міграційний приріст населення – 25 осіб.
У січні-лютому п.р. зафіксовано 53 шлюби, та 24 розлучення. Кількість шлюбів у порівнянні з відповідним періодом м. р. зменшилась на 5,4%.

ЄДИНИЙ ДЕРЖАВНИЙ РЕЄСТР ПІДПРИЄМСТВ ТА ОРГАНІЗАЦІЙ УКРАЇНИ
Станом на 01.04.2011р. в ЄДРПОУ значилось 864 суб’єктів, з них 97,3% з статусом юридичної особи.
За січень-березень 2011р. в ЄДРПОУ було створено 2 суб’єкти господарської діяльності, ліквідовано - 4.

 

 

Управління статистики у Кіцманському районі
__________
Будь-які зміни у тексті повідомлення повинні бути погоджені з
управлінням статистики у Кіцманcькому районі.

 

 За даними Головного управління статистики у Чернівецькій області

СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНЕ СТАНОВИЩЕ ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
ЗА СІЧЕНЬ–БЕРЕЗЕНЬ 2011 РОКУ

ПОВІДОМЛЕННЯ ГОЛОВНОГО УПРАВЛІННЯ СТАТИСТИКИ У ЧЕРНІВЕЦЬКІЙ ОБЛАСТІ

Промисловість

Індекс промислової продукції у січні–березні п.р. порівняно з січнем–березнем 2010р. становив 107,7%, у березні п.р. порівняно з попереднім місяцем – 104,2%, з березнем 2010р. – 84,7%.
Темп зростання обсягів виробництва в добувній та переробній промисловості становив 103,6%, у т.ч. в добувній – у 1,7 раза більше, у переробній – 103,1%.
У переробній промисловості зросло виробництво на підприємствах хімічної та нафтохімічної промисловості (у 1,8 раза), машинобудування (на 17,8%), виробництва харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів (на 7,7%), легкої промисловості (на 0,8%). Зменшили обсяги виробництва продукції підприємства металургійного виробництва та з виробництва готових металевих виробів (на 20,2%), целюлозно-паперового виробництва, видавничої діяльності (на 13,6%), з виробництва іншої неметалевої мінеральної продукції (на 8,8%), з оброблення деревини та виробництва виробів з деревини, крім меблів (на 5,4%).
На підприємствах з виробництва та розподілення електроенергії, газу та води індекс обсягів виробництва становив 115,5%.

Cільське господарство

У січні–березні п.р. індекс сільськогосподарського виробництва порівняно з січнем–березнем 2010р. становив 102,1%, у т.ч. в сільськогосподарських підприємствах – 123,3%, у господарствах населення – 94,6%.
Станом на 1 квітня п.р. всіма категоріями господарств посіяно по ярому клину, за розрахунками, 3,9 тис.га, у т.ч. агроформуваннями – 2,1 тис.га, господарствами населення – 1,8 тис.га. Зернові та зернобобові культури (без кукурудзи) посіяно на 3,1 тис.га, що у 2,8 раза менше, ніж на 1 квітня 2010р.
За січень–березень п.р. господарствами всіх категорій вироблено 12,3 тис.т м’яса в живій вазі, 49,8 тис.т молока та 81,7 млн.шт. яєць. У порівнянні з січнем–березнем 2010р. виробництво м’яса збільшилось на 10,3%, яєць – на 4,7%, молока – зменшилось на 3,3%.
На 1 квітня п.р., за розрахунками, в господарствах всіх категорій утримувалось 123,9 тис. голів великої рогатої худоби (з них 71,8 тис. – корів), 194,9 тис. – свиней, 56,9 тис. – овець і кіз та 3,3 млн. голів птиці. Порівняно з 1 квітня 2010р. в області відбулося зменшення чисельності великої рогатої худоби на 12,1% (у т.ч. корів – на 5,3%), свиней – на 4,5%, овець та кіз – на 6,6%, в той час як птиці стало більше на 10,0%.
У січні–березні п.р. агропідприємствами (крім малих) реалізовано власно виробленої сільськогосподарської продукції на суму 141,6 млн.грн., що на 12,2% більше, ніж за січень–березень 2010р.

Капітальні інвестиції

За 2010р. в розвиток економіки області за рахунок усіх джерел фінансування вкладено 2210,8 млн.грн. капітальних інвестицій, у тому числі – 1817,2 млн.грн. інвестицій в основний капітал, що на 32,8% менше порівняно з 2009р.
За рахунок коштів державного бюджету освоєно 197,7 млн.грн. інвестицій в основний капітал, що становило 10,9% від загального обсягу.
У соціальній сфері спостерігалося збільшення інвестицій у сферу освіти – на 27,5% та надання комунальних та індивідуальних послуг, діяльність культури та спорту – на 8,9%. У сферу охорони здоров’я та надання соціальної допомоги інвестиції зменшились на 17,0%.
У житлове будівництво спрямовано 782,6 млн.грн. (43,1% від загального обсягу інвестицій в основний капітал), що в 1,7 раза більше, ніж у 2009р.

Будівельна діяльність

За січень–березень п.р. підприємствами виконано будівельних робіт на суму 62,5 млн.грн., що становило 82,8% до обсягів січня–березня 2010р.

Транспорт

За січень–березень п.р. автомобільним транспортом перевезено (з урахуванням перевезень фізичними особами-підприємцями) 258,7 тис.т вантажів, виконано вантажооборот у обсязі 232 млн.ткм.
У порівнянні з січнем–березнем 2010р. обсяг перевезених вантажів збільшився на 35,6%, вантажооборот – на 28,8%.
Пасажирським транспортом за січень–березень п.р. перевезено
21,4 млн. пасажирів, що на 0,4% більше, ніж за січень–березень 2010р. Обсяг пасажирообороту збільшився на 3,4% і становив 273,2 млн.пас.км.

Фінанси

За даними управління Національного банку України в Чернівецькій області вимоги банківських установ області за наданими кредитами в національній та іноземній валюті (включаючи нараховані відсотки) впродовж січня–лютого п.р. зменшилися на 0,3% і станом на 1 березня п.р. становили 4751,3 млн.грн., з них у національній валюті – 1725,5 млн.грн.
Зобов’язання банківських установ області за коштами, залученими на рахунки фізичних осіб (уключаючи нараховані відсотки), у національній та іноземній валютах станом на 1 березня п.р. становили 2688,5 млн.грн. і збільшились упродовж січня–лютого п.р. на 3,8%.
Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування (крім банків, малих та бюджетних установ) за січень–лютий п.р. становив
38,6 млн.грн. збитку (загальна сума прибутку – 39,7 млн.грн., збитку –
78,3 млн.грн.).

Зовнішня торгівля товарами

Обсяг експорту товарів за січень–лютий п.р. становив
17,0 млн.дол.США, імпорту – 21,0 млн.дол.США. Порівняно з січнем–лютим 2010р. обсяг експорту зріс на 12,6%, імпорту – в 1,9 раза. За цей період в зовнішній торгівлі товарами області склалося від’ємне сальдо в розмірі 4,0 млн.дол.США. Коефіцієнт покриття експортом імпорту становив 0,81.
Суб’єкти господарювання області здійснювали операції в зовнішній торгівлі товарами з партнерами з 58 країн світу.

Торгівля та ресторанне господарство

Оборот роздрібної торгівлі (до якого включено роздрібний товарооборот підприємств, які здійснюють діяльність із роздрібної торгівлі, розрахункові дані щодо обсягів продажу товарів на ринках та фізичними особами-підприємцями) за січень–березень п.р. становив 1862,3 млн.грн., що на 14,6% більше обсягу січня–березня 2010р. У структурі обороту роздрібної торгівлі на організовані і неформальні ринки припадало 31,8%.
Оборот ресторанного господарства (з урахуванням обороту фізичних осіб-підприємців) за січень–березень п.р. в порівнянні з січнем–березнем 2010р. збільшився на 2,6% і становив 63,3 млн.грн.

Ціни і тарифи

Індекс споживчих цін (індекс інфляції) за січень–березень п.р. в цілому по Україні становив 103,3%, по області – 102,4% (за січень–березень
2010р. – 104,7% та 103,8% відповідно).

Доходи населення

Середньомісячна номінальна заробітна плата штатного працівника у cічні–лютому п.р. становила 1719 грн. і зросла порівняно з відповідним періодом 2010р. на 14,4%.
Індекс реальної заробітної плати за січень–лютий п.р. порівняно з відповідним періодом 2010р. збільшився на 7,4%.
Сума невиплаченої заробітної плати на 1 березня п.р. становила
3,3 млн.грн., що на 0,2 млн.грн. більше, ніж на 1 січня п.р. У цілому обсяг невиплаченої заробітної плати на 1 березня п.р. дорівнював 1,3% фонду оплати праці, нарахованого за лютий п.р.
Кількість працівників економічно активних підприємств, яким вчасно не виплачено заробітну плату, на 1 березня п.р. становила 0,9 тис. осіб або
0,7% загальної кількості штатних працівників. Кожному із зазначених працівників не виплачено в середньому 2610 грн., що у 1,5 раза більше розміру середньомісячної заробітної плати, нарахованої у лютому п.р.
За січень–березень п.р. субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг призначені 2,4 тис. сімей (81,3% від сімей, які за ними звернулися). Середня сума призначеної субсидії на одну сім’ю в березні п.р. становила 154,1 грн. проти 21,7 грн. у березні 2010р.
За січень–лютий п.р. населенням області сплачено за житлово-комунальні послуги, включаючи погашення боргів попередніх періодів, 105,7 млн.грн., що становило 88,5% до суми нарахувань. У порівнянні з січнем–лютим 2010р. рівень оплати збільшився на 10,8 в.п.
Заборгованість населення області з платежів за житлово-комунальні послуги станом на 1 березня п.р. становила 87,6 млн.грн.

Ринок праці

На початок квітня п.р. на обліку в державній службі зайнятості загалом перебувало 12,4 тис. не зайнятих трудовою діяльністю громадян, що на 1,7% більше, ніж на 1 березня п.р., більшість з них (98,1%) мали офіційний статус безробітного. Серед безробітних жінки становили 48,0%, молодь у віці до 35 років – 42,1%. Рівень зареєстрованого безробіття на 1 квітня п.р. становив 2,2% від кількості населення працездатного віку.

Демографічна ситуація

Чисельність наявного населення області упродовж січня–лютого п.р. зменшилася на 92 особи і на 1 березня п.р., за оцінкою, становила 904,2 тис. осіб. Загальне зменшення населення відбулося за рахунок природного скорочення – 176 осіб, водночас зафіксований міграційний приріст – 84 особи.
У січні–лютому п.р. було зареєстровано 769 шлюбів та 188 розлучень. Кількість шлюбів у порівнянні з січнем–лютим 2010р. збільшилась на 15,1%.

Криміногенна ситуація

Органами внутрішніх справ за січень–березень п.р. зареєстровано
1913 злочинів (на 7,2% більше, ніж за січень–березень 2010р.), серед яких 38,2% (у січні–березні 2010р. – 38,5%) – тяжкі та особливо тяжкі.
Від злочинів постраждало 889 осіб (загинуло 15 осіб), з яких 205 – жінки, 69 – пенсіонери, 22 – неповнолітні, 14 – діти до 14 років.
Виявлено 965 осіб, які підозрювались у скоєнні злочинів, з них 96,7% притягнуто до кримінальної відповідальності. З числа виявлених осіб 7,0% – неповнолітні, 15,6% – жінки, 56,7% – на момент вчинення злочину не працювали і не навчались.

Єдиний державний реєстр підприємств та організацій України

Станом на 1 квітня п.р. в ЄДРПОУ значилось 17438 суб’єктів, розташованих в області, з них 94,6% – із статусом юридичної особи.
За січень–березень п.р. в ЄДРПОУ було взято на облік 197 суб’єктів господарської діяльності області та знято з обліку 54.
Найбільша кількість суб’єктів зосереджена в м.Чернівцях (54,4%), Новоселицькому (5,5%) і Хотинському (5,2%) районах, найменша – в м.Новодністровську та Герцаївському районі (1,4% та 1,9% відповідно).


За даними Головного управління статистики у Чернівецькій області
ПРЕС-ВИПУСКИ
Торгова мережа та мережа ресторанного
господарства підприємств Кіцманського району
станом на 1 січня 2011 року

Станом на 1 січня 2011 року в Кіцманському районі нараховувалось 71 об’єкт роздрібної торгівлі підприємств-юридичних осіб (7,4% загально-обласного показника), що на 2 менше, ніж на аналогічну дату 2010 року. За кількістю об’єктів Кіцманський район посів 2 місце серед інших районів області, поступаючись лише Сторожинецькому району (74 об’єктів).
Зменшення торгової мережі підприємств-юридичних осіб відбулось за рахунок зменшення кількості продовольчих магазинів (з 44 у 2009р. до 41 у 2010р.), їх торгова площа склала 3054 м2. Кількість непродовольчих магазинів зменшилась на 1 магазин і склала 17 (площею 530 м2). Кількість кіосків, палаток, АЗС збільшилась на 2 об'єкти і склала 13.
Мережа ресторанного господарства підприємств-юридичних осіб Кіцманського району, як і в 2009р., налічувала 47 об’єктів на 4072 місця, Район посів 2 місце серед районів області, поступаючись за кількістю об'єктів лише Глибоцькому району (50 об'єктів на 3460 місць).
Таким чином, станом на 1 січня 2011р. у Кіцманському районі працювали 3 ресторани, 7 кафе, 8 барів, 29 їдалень.

Інвестиції зовнішньоекономічної
діяльності підприємств Кіцманського району
за І квартал 2011 року

Сукупний капітал нерезидентів в економіці Кіцманського району станом на 1 квітня п.р. становив 16741,1 тис.дол.США, що на 2,1% більше обсягів інвестицій на початок п.р. та в розрахунку на одну особу склав 238,1 дол.США. Для порівняння, обсяг інвестицій в розрахунку на 1 особу Заставнівського району становив 2,2 дол.США, Вижницького – 117 дол. та Сторожинецького – 6,4 дол.США.
Прямі іноземні інвестиції станом на 01.04.2011р. здійснили нерезиденти з 8 країн світу. Найвагоміші внески капіталу в економіку Кіцманського району зробили нерезиденти з Швеції.
У цілому приріст сукупного обсягу іноземного капіталу в економіку району, з урахуванням курсової різниці за січень–березень п.р. склав 349,8 тис.дол.США.
Серед районів області за обсягами прямих іноземних інвестицій станом на 1 квітня п.р. Кіцманський район займає перше місце.
Слід зазначити, що 92,5% обсягу прямих іноземних інвестицій (15484,2 тис.дол.США) отримали промислові підприємства району.


Стан атмосферного повітря
Кіцманського району в 2010 році


Впродовж 2010р. в атмосферу Кіцманського району надійшло 3,4 тис.т шкідливих речовин від стаціонарних та пересувних джерел забруднення, що становить 7,6% від загального обсягу по області. Викиди забруднюючих речовин збільшились у порівнянні з 2009р. на 1,7%. Крім того, в повітря викинуто 42,3 тис.т діоксиду вуглецю, який має парниковий ефект.
Основними забруднювачами довкілля району були транспортні засоби, викиди від яких становили 3,1 тис.т або 91% від загального обсягу. Від стаціонарних джерел в атмосферу надійшло 0,3 тис.т шкідливих речовин.
За рік в середньому на одного мешканця Кіцманського району припало по 48,2 кг шкідливих викидів. Щільність викидів від усіх джерел забруднення становила 5,6 т на 1 км2 території району, тоді як в середньому по області – 5,5 т.


Обсяги капітальних інвестицій Кіцманського району за 2010р.

За 2010р. в розвиток економіки області за рахунок усіх джерел фінансування було вкладено 2210,8 млн.грн. капітальних інвестицій (без ПДВ), в т.ч. 1817,2 млн.грн. інвестицій у основний капітал, що на 32,8% менше порівняно з 2009р.
У розвиток економіки району у минулому році за рахунок усіх джерел фінансування було вкладено 145,6 млн.грн. капітальних інвестицій, в т.ч. 117,6 млн.грн. інвестицій у основний капітал, що в 1,5 раза більше порівняно з 2009р. Питома вага району в загальнообласному обсязі інвестицій в основний капітал становила 6,5%.
Майже чверть (23,7%) інвестицій в основний капітал у районі освоєно за рахунок власних коштів підприємств та організацій (по області – 34,6%), частка інвестицій в основний капітал за рахунок коштів державного бюджету становила 4,0% (по області – 10,9%).
У розвиток сільського господарства спрямовано 16,5% від загального обсягу інвестицій в основний капітал (по області – 7,3%).
У житлове будівництво було спрямовано 66,1% інвестицій в основний капітал.

Про суб’єкти ЄДРПОУ по Кіцманському району
станом на 1 квітня 2011 року

Станом на 01 квітня 2011р. в Єдиному державному реєстрі підприємств та організацій України (ЄДРПОУ) по області значилось 17348 суб’єктів, у тому числі 94,6% – зі статусом юридичної особи. Кількість суб’єктів ЄДРПОУ по Кіцманському району становила 864 суб’єктів, з них 97,3% – зі статусом юридичної особи. Частка підприємств району становила 5% від загальної кількості суб’єктів ЄДРПОУ області.
Структура суб’єктів ЄДРПОУ за видами економічної діяльності характеризується відносною стабільністю як по області, так і по Кіцманському району. Майже дві третини підприємств та організацій у районі припадало на такі три види економічної діяльності, як сільське господарство, мисливство, лісове господарство (30% від загальної кількості суб’єктів ЄДРПОУ), надання комунальних та індивідуальних послуг, діяльність у сфері культури та спорту (23,3%), державне управління (10,1%).

 

Ситуація на ринку праці у Кіцманському районі

За допомогою у пошуку роботи до Кіцманського районного центру зайнятості впродовж березня п.р. звернулося 144 не зайнятих трудовою діяльністю громадянина, що на 25,2% менше, ніж у лютому п.р. Їх кількість становила 9,3% від усіх зареєстрованих по області (1545 осіб). Із загальної кількості громадян, які перебували на обліку в лютому п.р., 69 осіб працевлаштовано службою зайнятості.
Рівень зареєстрованого безробіття на 1 квітня п.р. становив 2,8% населення працездатного віку району, що на 0,6 в.п. більше середнього показника по області. Серед районів області, цей показник коливався від 1,1% – у Новоселицькому до 4,6% – у Заставнівському.
На початок квітня п.р. кількість бажаючих працевлаштуватись за допомогою центру зайнятості становила 1191 особу (по області – 12369 осіб). В той же час, за повідомленням підприємств та організацій району вакантних посад є тільки 124 (по області – 1173 місця).


Оплата населенням
Кіцманського району
житлово-комунальних послуг

За січень–лютий п.р. населенням області було сплачено за житлово-комунальні послуги, включаючи погашення боргів попередніх періодів, 105,7 млн.грн. З них населенням Кіцманського району фактично сплачено 9,3 млн.грн.
Рівень оплати населенням району житлово-комунальних послуг у січні–лютому п.р. становив 71,4%. Серед районів області за цим показником Кіцманський район знаходився на 11 місці.
На 1 березня п.р. заборгованість населення області становила 87,6 млн.грн. Населення Кіцманського району заборгувало 10,5 млн.грн., що в 1,5 раза більше, ніж на 1 січня п.р. У структурі заборгованості найбільша частка припадала на газопостачання – 87,8% загальної суми боргу населення (10,3 млн.грн.).
Крім того, за січень–лютий п.р. населенням району сплачено 2,2 млн.грн. за використану електроенергію. Станом на 1 березня п.р. заборгованість за неї становила 6,5 млн.грн.

Споживання електроенергії в районі

У 2010р. промисловими підприємствами району на виробничі потреби було спожито 9881 тис.кВт•годин електроенергії, що порівняно з 2009р. менше на 4,5%.
Більше 80% електроенергії було спожито підприємствами з виробництва харчових продуктів, напоїв, 8,9% – іншої неметалевої мінеральної продукції, 6,5% – добувної промисловості, 2,3% – з оброблення деревини та виробництва виробів з деревини, крім меблів.


Стан травматизму на підприємствах
Кіцманського району в 2010 році

Упродовж 2010р. на підприємствах та в організаціях області сталося 80 нещасних випадків на виробництві (проти 72 у 2009р.), з яких 1 – груповий. Внаслідок цього була травмована 81 особа (у 2009р. – 75), у тому числі 24 жінки. Від отриманих травм загинуло 10 осіб.
На підприємствах та в організаціях Кіцманського району внаслідок травматизму на виробництві постраждало 3 особи, (у 2009р. – 4), всі постраждалі жінки.
Втрати робочого часу внаслідок травматизму на виробництві становили 65 людино-днів. На одного потерпілого в середньому по району припадало 21,7 людино-днів непрацездатності.
Загальний рівень травматизму на виробництві в порівнянні з 2009р. зменшився на 20% і становив 0,4 особи на 1000 працюючих.

Стан таринництв у Кіцманському районі
в січні–березні 2011р.

Впродовж січня–березня 2011р. сільськогосподарськими підприємствами (крім малих) Кіцманського району вироблено 1,6 тис.т м’яса в живій вазі та 2,5 тис.т молока. У порівнянні з січнем–березнем 2010р. відбулось збільшення обсягів виробництва м’яса в 1,6 раза, в той час як молока отримано на 5,3% менше. Слід зазначити, що агроформування району є лідерами в області з виробництва молока та м’яса. Так, у січні–березні 2011р. ними отримано 61% від загального обсягу виробленого молока в області та 37,3% – м’яса. У структурі реалізації худоби та птиці на забій переважала частка м’яса птиці – 77,7% від загальної ваги.
У сільгосппідприємствах Кіцманщини утримуються найбільш продуктивні корови. Середній надій молока від однієї корови (в розрахунку на середнє поголів’я корів молочного напрямку) в січні–березні 2011р. становив 1113 кг, в той час як у середньому по області – 905 кг.
На 1 квітня 2011р. в агроформуваннях (крім малих) Кіцманського району утримувалось 6,7 тис. голів великої рогатої худоби (з них 2,3 тис. корів), 8,5 тис. – свиней, 77,1 тис. – птиці та 65 голів овець. Порівняно з початком квітня 2010р. чисельність свиней збільшилась на 27,1%. Водночас великої рогатої худоби поменшало на 6,3% (при збільшенні чисельності корів на 5,9%), овець – на 27,8%, птиці – майже вдвічі.


Демографічна ситуація в Кіцманському районі
на 1 березня 2011 року

На 1 березня п.р. чисельність наявного населення Кіцманського району, за оцінкою, становила 70,2 тис. осіб або 7,8% загальної чисельності населення області. У міських поселеннях району проживало 14,2 тис. осіб, у сільській місцевості – 56 тис. осіб. Упродовж січня–лютого п.р. чисельність населення зменшилась на 11 осіб.
З початку року у районі народилось 145 малюків, померла 181 особа.
Рівні народжуваності та смертності у районі вище обласних показників і займають середню позицію серед міст обласного значення та інших районів області.
За цей період в районі було зареєстровано 53 шлюби та 24 розлучення. Кількість шлюбів порівняно з січнем–лютим 2010р. зменшилась на 5,4%.
За січень–лютий п.р. в район прибуло 136 осіб, вибуло 111 осіб, міграційний приріст становив 25 осіб.

 

Головне управління статистики
у Чернівецькій області

Будь-які зміни у прес-випуску повинні бути погоджені з Головним управлінням статистики у Чернівецькій області.


 

Прес-випуск 930 Переглядів

Заява Редакції

Використання матеріалів stattitablohy.ezreklama.com дозволяється лише за умови наявності імені автора роботи та прямого посилання (лінку) на цей сайт. Вебсайт і послуги http://stattitablohy.ezreklama.com є надані компанією EZREKLAMA (Манітоба, Канада). Відповідальність за зміст публікації несуть їх автори, думка редакції може не співпадати з думкою авторів публікації. Редакція залишає за собою право редагувати матеріали.

Українська музика рокeрує

ПИШИ УКРАЇНСЬКОЮ

Пиши українською
Тут спілкуються українською

HTML block #1

block.

Random Articles

Янтар провінції Коньяк

Автор: Ольга Попова "Кожен коньяк, без сумніву, бренді, але далеко не кожен бренді - коньяк". Саме так говорять про цей напій на його...

Цікаво знати

Чи поборе російський футбол расизм фанів?

Автори: Джеймі Кумарасамі та Адріан Ґолдберґ, Бі-Бі-Сі Ньюз Минулого листопада, незадовго до того, як ФІФА прийняла рішення щодо того, яка...

Спорт

Шлюб: світ стосунків

Шлюб: світ стосунків Автор: Ольга Калита, психолог Заявляти "Я завжди буду тебе любити" є нереально і згубно для партнерів....

Культура/Суспільство

Це джакузі і заспокоїть, і вилікує

Це джакузі і заспокоїть, і вилікує  Автор:  Павло БІЛЕЦЬКИЙ Понад десять років поспіль до закарпатського Велятина, що на Хустщині,...

Туризм і дозвілля

Богдан Хмельницький та його місія в зовнішній політиці України

Автор: Тетяна Ясюк Богдан Хмельницький- одна з яскравих постатей української історії. Діяльність цього гетьмана, гнучкого політика, вправного...

Історія

Actions

Поділитися

Надіслати друзям

Повідомлення

Very Bottom Block Position

 

Ваше оголошення тут

Пишіть admin@ezreklama.com

 

 

Реклама 3

Новини

Міністерські портфелі з українським корінням у новому уряді Канади

Nov 8, 2015

Етнічно та гендерно різноманітний новосформований канадський уряд буде діяти злагоджено та переконливо в обстоюванні української позиції на міжнародній арені та залучення нових партнерів до підтримки України. Такі сподівання висловлює посол Канади в Україні Роман Ващук. Канадський уряд в особі... Читати далі →

Новопризначений міністр Маріанна Мигайчук відвідала святкування 99-річчя Канадського-українського інституту "Просвіта" у Вінніпезі

Nov 8, 2015

Сьогодні, 7-ого листопада 2015 р., ми були свідками події історичного значення, яка відбулася у Вінніпезі, в приміщенні Канадського-українського інституту "Просвіта"  де відбувся бенкет з нагоди його 99-річниці. На запрошення голови Манітобської філії Ліги Українців Канади п.... Читати далі →

ВКонтакте, Яндекс та Мail.Ru почали "зливати" ФСБ дані про своїх користувачів

Sep 6, 2014

Субота, 06 вересня 2014 Соціальна мережа "ВКонтакте" включена до реєстру Роскомнадзору в рамках виконання скандального "закону про блогерів", прийнятого в Росії 1 серпня.  З відповідною заявою виступив прес-секретар Роскомнадзору Вадим Ампелонський.... Читати далі →


Footer block #1

You can change this block in admin panel. Remember, if you change template, this block will be lost. We advise you to clone this block.

Ne lorem percipit efficiantur mei, ius ut simul vidisse. An vel probatus explicari appellantur. Has et comprehensam interpretaris, quo no inimicus maluisset temporibus. Ea mea quod.

Footer block #2

You can change this block in admin panel. Remember, if you change template, this block will be lost. We advise you to clone this block.

Ne lorem percipit efficiantur mei, ius ut simul vidisse. An vel probatus explicari appellantur. Has et comprehensam interpretaris, quo no inimicus maluisset temporibus. Ea mea quod.

Footer block #3

You can change this block in admin panel. Remember, if you change template, this block will be lost. We advise you to clone this block.

Ne lorem percipit efficiantur mei, ius ut simul vidisse. An vel probatus explicari appellantur. Has et comprehensam interpretaris, quo no inimicus maluisset temporibus. Ea mea quod incorrupte.

Footer block #4

You can change this block in admin panel. Remember, if you change template, this block will be lost. We advise you to clone this block.

Ne lorem percipit efficiantur mei, ius ut simul vidisse. An vel probatus explicari appellantur. Has et comprehensam interpretaris, quo no inimicus maluisset temporibus. Ea mea quod.