Реклама 2

 

New blog posts

Administrator has not posted any blogposts yet.

Статистика сайту

site stats View My Stats

 

 

Соціально-економічне становище Кіцманського району за січень-липень 20

by Guest on Sep 2, 2010

СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО

Станом на 30 липня п.р. зернові та зернобобові культури (без кукурудзи) господарствами, які подають оперативну звітність зібрані на площі 4,4 тис. га, що на 29,2% менше ніж на 31 липня 2009р., або 66,8% від посіяного. Валовий збір зерна склав 11120,8 т (у початково-оприбуткованій вазі), що на 53,3% менше, ніж торік. В середньому з одного гектара зібрано по 25,3 ц зерна проти 38,4 ц на 31 липня 2009р.

Сільськогосподарськими підприємствами району (без урахування малих підприємств) за січень-липень п.р. вироблено (реалізовано худоби та птиці на забій) 3172,9 т м’яса у живій вазі, 6607,1 т молока. У порівнянні з січнем-липнем 2009р. обсяг виробництва м’яса зменшився на 14,6%, молока отримано на 3,7% менше. На 1 серпня п.р. у сільськогосподарських підприємствах району (крім малих) нараховувалось 7078 голів великої рогатої худоби (в т.ч. корів 2283), свиней – 8391, птиці – 132255. Порівняно з 1 серпня 2009р. в сільськогосподарських підприємствах відбулося збільшення поголів’я птиці на 28,8%, свиней – на 24,1%, корів-на 1,8%. Водночас поголів’я великої рогатої худоби поменшало на 5,9%. За січень-липень п.р. сільськогосподарськими підприємствами реалізовано власної сільськогосподарської продукції на суму 87654,0 тис. грн., що на 4343,2 тис. грн. більше ніж за відповідний період минулого року.

КАПІТАЛЬНІ ІНВЕСТИЦІЇ

За січень-червень п.р. у розвиток економіки району за рахунок усіх джерел фінансування було вкладено 61177 тис. грн (без врахування суми податку на додану вартість). За січень-червень п.р. підприємствами та організаціями за рахунок усіх джерел фінансування освоєно 58945 тис. грн. інвестицій в основний капітал (з врахуванням суми податку на додану вартість), що у 2,3 р.б. порівняно з січнем-червнем 2009р. Найбільша частка капітальних інвестицій (54,4%) освоєна за рахунок коштів населення на індивідуальне житлове будівництво (за січень-червень 2009р. – 29,0%), власні кошти підприємств та організацій склали 28,5% відповідно (у січні-червні 2009 р. – 45,6%). Освоєнь за рахунок кредитів банків та інших позик у даному півріччі не було (за січень-червень 2009р. – 15,0% ), кошти державного бюджету склали 2,9% від загального обсягу (за січень-червень 2009р. – 0,6%), місцевого – 3,1% від загального обсягу проти 9,8% у січні-червні 2009р.) У розвиток промисловості спрямовано 19,1% усіх інвестицій у основний капітал (з врахуванням суми податку на додану вартість). У сільське господарство, мисливство, лісове господарство спрямовано 19,5% усіх обсягів інвестицій в основний капітал (з врахуванням суми податку на додану вартість).

БУДІВЕЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ

За січень-червень п.р. у районі індивідуальними забудовниками введено в експлуатацію 84 житлових будинків загальною площею 13511 кв.м, що у 3,5 рази більше ніж за відповідний період 2009р. і складає 12,7% загальнообласного показника. Середній розмір квартири становив 154,0 кв.м. загальної площі. З усіх збудованих квартир переважають чотирикімнатні і більше. За січень-липень п.р. підприємствами виконано будівельних робіт на суму 604 тис. грн, що становило 12,3% до січня-липня 2009р.

ТРАНСПОРТ

За січень-липень п.р. підприємствами автомобільного транспорту перевезено (з урахуванням перевезень підприємцями фізичними особами) 27,1 тис.т вантажів, виконано вантажооборот в обсязі 17,6 млн.ткм. У порівнянні з січнем-липнем 2009р. обсяг перевезених вантажів збільшився на 10,6%, вантажооборот на 10,2%. Пасажирським автотранспортом за січень-липень п.р. перевезено 1163,2 тис. пасажирів, (з урахуванням перевезень підприємцями-фізичними особами), що на 3,0% більше, ніж за січень-липень 2009р., виконано пасажирську роботу в обсязі 31,9 млн. пас. км, що на 4,6% більше ніж за січень-липень 2009р.

ДОХОДИ НАСЕЛЕННЯ

За січень-липень п.р. 179 сім’ям призначені субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, що становило 77,5% від загальної кількості сімей, які за ними звернулися (у січні-липні 2009р. – 318 сімей). Призначеної у липні п.р. субсидії цього виду не було (середній розмір призначеної субсидії у липні 2009р. становив 46,15 грн.). У січні-липні п.р. до служби субсидій для відшкодування витрат на придбання скрапленого газу, твердого і рідкого пічного побутового палива готівкою звернулася 271 сім’я (сільська місцевість), що на 41,7% менше, ніж у січні-липні 2009р. Субсидії цього виду були призначені 165 сім’ям (60,9% від тих, які звернулися за субсидіями), у січні-липні 2009р. призначено 330 сім’ям. Середній розмір призначеної у липні 2010р. субсидії цього виду на одну сім’ю становив 215,79 грн. (у липні 2009р. – 330,23 грн.). За січень-червень п.р. населенню району було нараховано до сплати за житлово-комунальні послуги 15839,4 тис.грн. Фактично сплачено, включаючи погашення боргів попередніх періодів 15633,2 тис.грн., що становило 98,7% до сум нарахувань. В порівнянні з січнем-червнем 2009р. рівень сплати зменшився на 8,9 в.п. Станом на 1 липня п.р. населення району заборгувало за житлово-комунальні послуги 4065,5 тис.грн. Термін заборгованості за всі послуги становив у середньому 1,5 місяця.

РИНОК ПРАЦІ (за даними районного центру зайнятості)

На початок серпня п.р. на обліку в державній службі зайнятості загалом перебувало 866 незайнятих трудовою діяльністю громадян, що на 0,9% більше, ніж на 1 липня п.р. Серед зазначеної категорії громадян 98,4% мали офіційний статус безробітних. Серед безробітних жінки становили 47,7%, молодь у віці до 35 років – 38,5%. Рівень зареєстрованого безробіття на 1 серпня п.р. становив 2,1% населення працездатного віку.

ДЕМОГРАФІЧНА СИТУАЦІЯ

На 1 липня п.р. в районі, за оцінкою, проживало 70324 особи. Упродовж січня-червня п.р. чисельність наявного населення району зменшилася на 142 особи. Населення району зменшується виключно за рахунок природного скорочення – 169 осіб, а міграційний приріст населення – 27 осіб. За січень-червень п.р. зареєстровано 164 шлюби та 122 розлучення. Кількість шлюбів у порівнянні з відповідним періодом м.р. зменшилась на 4,7%, кількість розлучень збільшилась на 9,9%.

КРИМІНОГЕННА СИТУАЦІЯ

Органами внутрішніх справ за січень-червень п.р. зареєстровано 190 злочинів, що на 27,5,% більше, ніж за січень-червень 2009р. Частка тяжких та особливо тяжких злочинів становила 32,1%, що менше на 2,1 в.п., ніж у січні-червні 2009р. Із загальної кількості злочинів, зареєстрованих органами внутрішніх справ у січні-червні п.р., злочини загально кримінальної спрямованості становили 88,9% або 169 випадків, що на 32,0% більше, ніж січні-червні 2009р. Із загальної кількості злочинів, зареєстрованих органами внутрішніх справ у січні-червні п.р. злочини економічної спрямованості становили 11,1% або 21 злочин, що аналогічно даним відповідного періоду минулого року. Управління статистики у Кіцманському районі __________ Будь-які зміни у тексті повідомлення повинні бути погоджені з управлінням статистики у Кіцманcькому районі. За даними Головного управління статистики у Чернівецькій області прес-випуски Про суб’єкти ЄДРПОУ по Кіцманському району станом на 1 липня 2010 року Станом на 01 липня 2010р. в Єдиному державному реєстрі підприємств та організацій України (ЄДРПОУ) по області значилось 17016 суб’єктів, у тому числі 94,7% – зі статусом юридичної особи. Кількість суб’єктів ЄДРПОУ по Кіцманському району становила 863 суб’єкти, з них 97,6% – зі статусом юридичної особи. Частка підприємств району становила 5,1% від загальної кількості суб’єктів ЄДРПОУ області. Структура суб’єктів ЄДРПОУ за видами економічної діяльності характеризується відносною стабільністю як по області, так і по Кіцманському району. Майже дві третини підприємств та організацій у районі припадало на такі три види економічної діяльності, як сільське господарство, мисливство, лісове господарство (30,5% від загальної кількості суб’єктів ЄДРПОУ), надання комунальних та індивідуальних послуг, діяльність у сфері культури та спорту (22,6%), торгівля, ремонт автомобілів, побутових виробів та предметів особистого вжитку (8,9%). Демографічна ситуація у Кіцманському районі на 1 липня 2010 року На 1 липня 2010р. чисельність наявного населення у Кіцманському районі, за оцінкою, становила 70,3 тис. осіб або 7,8% загальної чисельності населення області. У міських поселеннях району проживало 14,2 тис. осіб, у сільській місцевості – 56,1 тис. осіб. Упродовж січня–червня п.р. чисельність населення зменшилась на 142 особи. За цей період у районі народилось 374 малюки, померло 543 особи (в т.ч. 4 дитини віком до 1 року). За рівнем народжуваності та смертності район посідав 9 місце серед міст обласного значення та інших районів області. В районі було зареєстровано 164 шлюби та 122 розлучення. Кількість шлюбів порівняно з січнем–червнем 2009р. зменшилася на 4,7%, а кількість розлучень збільшилась на 9,9%. За січень–червень п.р. в район прибула 351 особа, вибуло 324 особи, міграційний приріст становив 27 осіб.

Лісогосподарська діяльність району за січень–червень 2010р. За січень–червень 2010р. у лісогосподарській галузі Кіцманського району вироблено продукції, робіт та послуг лісового господарства на 344,6 тис.грн., що на 15,4% менше, ніж у січні–червні попереднього року. Від усіх видів рубок у І півріччі 2010р. заготовлено 2,4 тис.м3 ліквідної деревини, що у 1,4 раза більше, ніж у І півріччі попереднього року. Більша частина заготовленої деревини отримана від рубок головного користування – 66,2% від загального обсягу. Із загальної кількості заготовленої ліквідної деревини 32,2% становили лісоматеріали круглі – 771 м3, що у 1,4 раза більше, ніж у І півріччі 2009р. Заготівля дров для опалення збільшилася у 2,3 раза і становила 1,6 тис.м3, дров’яної деревини для технологічних потреб заготовлено 31 м3.

Оплата населенням Кіцманського району житлово-комунальних послуг.  За січень–червень п.р. населенням області було сплачено за житлово-комунальні послуги, включаючи погашення боргів попередніх періодів, 198,5 млн.грн. З них населенням Кіцманського району фактично сплачено 15,6 млн.грн. Рівень оплати населенням району житлово-комунальних послуг у січні–червні п.р. становив 98,7%. Серед районів області за цим показником Кіцманський район знаходився на 6 місці. На 1 липня п.р. заборгованість населення області становила 59,3 млн.грн. Населення Кіцманського району заборгувало 4,1 млн.грн., що на 5,3% більше, ніж на 1 січня п.р. У структурі заборгованості найбільша частка припадала на газопостачання – 91,9% загальної суми боргу населення (3,7 млн.грн.). Крім того, за січень–червень п.р. населенням району сплачено 5,4 млн.грн. за використану електроенергію. Станом на 1 липня п.р. заборгованість за неї становила 6 млн.грн.

Криміногенна ситуація у Кіцманському районі. Органами внутрішніх справ області за січень–червень п.р. зареєстровано 3554 злочини. У Кіцманському районі зареєстровано 190 злочинів (32,1% з яких – тяжкі та особливо тяжкі), що в порівнянні з відповідним періодом 2009р. більше на 27,5%. Кількість злочинів загальнокримінальної спрямованості в районі збільшилась у порівнянні з січнем–червнем 2009р. на 32% і становила 169 випадків. У порівнянні з січнем–червнем 2009р. значно збільшилась кількість злочинів, скоєних групою осіб – у 5 разів, скоєних дітьми до 18-ти років – у 2,4 раза, скоєних у стані алкогольного сп’яніння – на 46,7% та рецидивних злочинів – на 45% (зафіксовано 35, 12, 22 та 29 злочинів відповідно). Зменшилась на 27,3% кількість злочинів, скоєних у сфері обігу наркотичних засобів і становила 16 випадків. Органами внутрішніх справ зафіксовано 21 злочин економічної спрямованості, як і у січні–червні 2009р. У районі за січень–червень п.р. виявлено 146 осіб, які підозрювались у скоєнні злочинів, з них 12 – у віці до 18-ти років.

Викиди шкідливих речовин в атмосферу в Кіцманському районі за січень–червень 2010 року. За січень–червень 2010р. у Кіцманському районі викиди в атмосферу здійснювали стаціонарні джерела 14 підприємств, якими викинуто 116 т забруднюючих речовин. Це на 39,3% менше, ніж у січні–червні 2009р. та становило 6,6% від сукупного обсягу викидів по області. У структурі викинутих шкідливих речовин переважали оксид вуглецю – 32 т, неметанові леткі органічні сполуки – 29 т та речовини у вигляді суспендованих твердих частинок – 23 т. Крім того, в атмосферу потрапило 18 т діоксиду вуглецю, який має парникову дію. У середньому одним підприємством району було викинуто 8,3 т забруднюючих речовин. Щільність викидів становила 190 кг на 1 км2 території району, тоді як у середньому по області – 218 кг. У розрахунку на кожного мешканця району приходилось по 1,6 кг шкідливих викидів, а на кожного мешканця області – по 2 кг.

Збір урожаю зернових культур у Кіцманському районі на 30 липня 2010 року. Станом на 30 липня п.р. агроформуваннями Кіцманського району (без врахування малих) ранні зернові культури зібрані на площі 4,4 тис.га, що склало 66,8% від посіяного. Загалом намолочено понад 11,1 тис.т зерна або в 2,1 раза менше, ніж торік на цю дату. За обсягом виробництва зернової продукції район зайняв друге місце у області. В загальному обсязі валового збору зернових найбільшу частку займала пшениця (69,6%). В середньому з кожного зернового гектара зібрано по 25,3 ц зерна (у 2009р. – 38,4 ц). У сусідньому Заставнівському районі продуктивність зернового лану була вищою – 28,5 ц/га, у Вижницькому і Новоселицькому – меншою (відповідно 22,6 ц/га і 24,3 ц/га). Найкраще вродила у хліборобів Кіцманщини пшениця озима, якої видано на круг по 28,7 ц/га. Валовий збір зерна в області склав 106,7 тис.т, що на 42,4% менше, ніж на 31 липня 2009р., при середній урожайності 28,2 ц/га. Серед зернових культур найбільш урожайними були озимі пшениця – 29,8 ц/га та ячмінь – 26,5 ц/га.

Будівництво житла та об’єктів соціальної сфери Кіцманського району за січень–червень 2010р. У січні–червні 2010р. за рахунок будівництва нових житлових будинків та розширення існуючого житлового фонду в районі введено в експлуатацію 13511 м2 загальної площі житла, що у 3,5 раза більше обсягів відповідного періоду 2009р. Усе житло введено в експлуатацію індивідуальними забудовниками. Частка введеного в районі житла становить 12,7% від загальнообласного показника. У сільській місцевості введено 79,3% житла. Упродовж січня–червня 2010р. у районі не вводилось в експлуатацію жодного (крім житла) об’єкту соціальної сфери, промислового або сільськогосподарського призначення. Обсяги капітальних інвестицій Кіцманського району за січень–червень 2010р. За січень–червень 2010р. в розвиток економіки області за рахунок усіх джерел фінансування було вкладено 694,5 млн.грн. капітальних інвестицій, в т.ч. 600,6 млн.грн. інвестицій у основний капітал, що на 40,6% менше порівняно з січнем–червнем 2009р. У I півріччі 2010р. у розвиток економіки Кіцманського району за рахунок усіх джерел фінансування було вкладено 61,2 млн.грн. капітальних інвестицій, 93% з яких є інвестиції в основний капітал. Питома вага району в загальнообласному обсязі інвестицій в основний капітал становила 9,5%. За січень–червень п.р. темп зростання (зниження) інвестицій в основний капітал становив 227,4% до відповідного періоду 2009 року. За цим показником Кіцманський район зайняв 5 місце в області. Частка інвестицій в основний капітал за рахунок коштів державного бюджету становила 2,6% (по області – 2,1%). В розвиток промисловості було спрямовано 19,1% від загального обсягу інвестицій в основний капітал (по області – 30%). У житлове будівництво було спрямовано 58,7% інвестицій в основний капітал.

Ситуація на ринку праці у Кіцманському районі. За допомогою у пошуку роботи до Кіцманського районного центру зайнятості впродовж липня п.р. звернулося 124 не зайнятих трудовою діяльністю громадянина, що на 31,9% більше, ніж у червні п.р. Їх кількість становила 10% від усіх зареєстрованих по області (1244 особи). Із загальної кількості громадян, які перебували на обліку в липні п.р., 39 осіб працевлаштовано службою зайнятості. Рівень зареєстрованого безробіття на 1 серпня п.р. становив 2,1% населення працездатного віку району. Серед районів області, за цим показником, Кіцманський район поділяв 5 і 6 місця з Глибоцьким районом. На початок серпня п.р. кількість бажаючих працевлаштуватись за допомогою центру зайнятості становила 866 осіб (по області – 8629 осіб). В той же час, за повідомленням підприємств та організацій району вакантних посад є тільки 11 (по області – 771 місце).

Робота будівельних підприємств Кіцманського району у січні–липні 2010 року.

Будівельними підприємствами області за січень–липень 2010р. виконано будівельних робіт на суму 226,7 млн.грн., що у 2,1 рази менше, ніж у січні–липні 2009р. У січні–липні п.р. працювали будівельні підприємства всіх районів, крім Путильського. Серед цих районів у п’яти відбувся спад обсягів будівельних робіт. Обсяги виконаних у січні–липні п.р. будівельних робіт підприємствами Кіцманського району становили 604 тис.грн., що у 8 раз менше, ніж у відповідному періоді 2009 року. У звітному періоді не працювало половина будівельних підприємств району. Головне управління статистики у Чернівецькій області Будь-які зміни у прес-випуску повинні бути погоджені з Головним управлінням статистики у Чернівецькій області.

Прес-випуск 1076 Переглядів

Заява Редакції

Використання матеріалів stattitablohy.ezreklama.com дозволяється лише за умови наявності імені автора роботи та прямого посилання (лінку) на цей сайт. Вебсайт і послуги http://stattitablohy.ezreklama.com є надані компанією EZREKLAMA (Манітоба, Канада). Відповідальність за зміст публікації несуть їх автори, думка редакції може не співпадати з думкою авторів публікації. Редакція залишає за собою право редагувати матеріали.

Українська музика рокeрує

ПИШИ УКРАЇНСЬКОЮ

Пиши українською
Тут спілкуються українською

HTML block #1

block.

Random Articles

Світова велич кам’яної могили

Світова велич кам’яної могили Автор: Петро БУДИЧ Кам’яна Могила розташована за 18 км на північ від Мелітополя і за 1,5 км —...

Туризм і дозвілля

Про Ґ і Г в українській мові. Блог професора Пономаріва

Про Ґ і Г в українській мові Автор: проф. Олександр Пономарів Українська мова належить до тих індоєвропейських мов, де проривний...

Лінгвістика

Мовчазний націоналізм

Автор: Тетяна Малярчук, письменник, журналіст, спеціально для УП. Життя Я вважаю себе достатньо запеклим патріотом, але чомусь постійно...

Культура/Суспільство

Голодомор був геноцидом української душі

Автор: Олександр Крамаренко Луганськ – Геноцид української нації в СРСР 1933 року має дуже суттєві відмінності від усіх інших геноцидів в...

Культура/Суспільство

"Псевдосвятість" вічних цінностей

Празник! Вже саме те слово чого вартує! Аж у роті одразу збирається слина, а ніс зворушують тонкі уявні аромати вудженої шинки, ковбаси,...

Гумор/Головоломки/Ігри/Фокуси

Actions

Поділитися

Надіслати друзям

Повідомлення

Very Bottom Block Position

 

Ваше оголошення тут

Пишіть admin@ezreklama.com

 

 

Реклама 3

Новини

Міністерські портфелі з українським корінням у новому уряді Канади

Nov 8, 2015

Етнічно та гендерно різноманітний новосформований канадський уряд буде діяти злагоджено та переконливо в обстоюванні української позиції на міжнародній арені та залучення нових партнерів до підтримки України. Такі сподівання висловлює посол Канади в Україні Роман Ващук. Канадський уряд в особі... Читати далі →

Новопризначений міністр Маріанна Мигайчук відвідала святкування 99-річчя Канадського-українського інституту "Просвіта" у Вінніпезі

Nov 8, 2015

Сьогодні, 7-ого листопада 2015 р., ми були свідками події історичного значення, яка відбулася у Вінніпезі, в приміщенні Канадського-українського інституту "Просвіта"  де відбувся бенкет з нагоди його 99-річниці. На запрошення голови Манітобської філії Ліги Українців Канади п.... Читати далі →

ВКонтакте, Яндекс та Мail.Ru почали "зливати" ФСБ дані про своїх користувачів

Sep 6, 2014

Субота, 06 вересня 2014 Соціальна мережа "ВКонтакте" включена до реєстру Роскомнадзору в рамках виконання скандального "закону про блогерів", прийнятого в Росії 1 серпня.  З відповідною заявою виступив прес-секретар Роскомнадзору Вадим Ампелонський.... Читати далі →


Footer block #1

You can change this block in admin panel. Remember, if you change template, this block will be lost. We advise you to clone this block.

Ne lorem percipit efficiantur mei, ius ut simul vidisse. An vel probatus explicari appellantur. Has et comprehensam interpretaris, quo no inimicus maluisset temporibus. Ea mea quod.

Footer block #2

You can change this block in admin panel. Remember, if you change template, this block will be lost. We advise you to clone this block.

Ne lorem percipit efficiantur mei, ius ut simul vidisse. An vel probatus explicari appellantur. Has et comprehensam interpretaris, quo no inimicus maluisset temporibus. Ea mea quod.

Footer block #3

You can change this block in admin panel. Remember, if you change template, this block will be lost. We advise you to clone this block.

Ne lorem percipit efficiantur mei, ius ut simul vidisse. An vel probatus explicari appellantur. Has et comprehensam interpretaris, quo no inimicus maluisset temporibus. Ea mea quod incorrupte.

Footer block #4

You can change this block in admin panel. Remember, if you change template, this block will be lost. We advise you to clone this block.

Ne lorem percipit efficiantur mei, ius ut simul vidisse. An vel probatus explicari appellantur. Has et comprehensam interpretaris, quo no inimicus maluisset temporibus. Ea mea quod.