Реклама 2

 

New blog posts

Administrator has not posted any blogposts yet.

Статистика сайту

site stats View My Stats

 

 

Про стан освіти української мови в Російській Федерації

by Administrator on May 18, 2009

Про стан освіти української мови в Російській Федерації

Повідомлення прес-служби Об'єднання українців Росії і Федеральної національно-культурної автономії українців Росії з приводу відповіді  засобам масової інформації офіційного представника МЗС РФ А. Нестеренка

Про стан освіти українською мовою  в Російській Федерації

У зв'язку з відповіддю офіційного представника Міністерства закордонних справ РФ А.А. Нестеренка на питання ЗМІ про задоволення освітніх потреб українців Росії прес-служба Об'єднання українців Росії і Федеральної національно-культурної автономії українців Росії повідомляє наступне.

Чому в Росії немає українських шкіл?

МЗС РФ стверджує, що «…незважаючи на велику чисельність українців…запити на заснування повноформатних шкіл…не надходять» і пояс-нює це близькістю східнослов'янських мов і культур, загальною історією (Київська Русь, Московська держава, Російська імперія, СРСР) і єдиною православною християнською вірою. Однак такий поверховий підхід не дає розуміння того, чому в Росії відсутня система української освіти. А причини цього є, як об'єктивні, так і суб'єктивні:

— дійсно, загальна історія. Однак під час перебування в одній державі, крім позитивного досвіду взаємного культурного збагачення, добре відомого з курсу російської історії, мали місце і вкрай негативні моменти — цілеспрямована імперська політика переслідування української мови, оголошення її лише «південним діалектом общєрусского язика», що призводило до русифікації українців, виникненню в них почуття меншовартості, несамоцінності;
— відсутність в Росії українського інформаційного простору;
— відсутність української церкви в Росії й неприкрита жорстка протидія її поширенню;
— залежність гуманітарної політики російської влади щодо української діаспо-ри Росії від сьогочасної політичної кон'юнктури;
— несприйняття більшістю російської політичної еліти незалежності України, самостійності української нації і самодостатності української мови, що призво-дить до відсутності у Росії послідовної і системної національної політики.

Заявляючи фактично про те, що українські школи в Росії не потрібні через близькість російської та української мов, культур, історичних шляхів і спільної віри, п. А. Нестеренко надає українським чиновникам вагомий аргумент для українізації російськомовних шкіл: мовляв, у наших народів близькі культури і мови, загальна історія, ми у своїй більшості сповідуємо православ'я. Так навіщо при такій близькості потрібні російські школи в Україні?

Претензії і заперечення представників російської громади України тепер варто пред'являти чиновникові російського МЗС.

Що стосується потреби в українській освіті в Росії, надамо слово активістам українських організацій.

Людмила Найденко, заступник голови товариства «Вербиченька» (м. Ниж-ньокамськ): «…потреба в українській освіті є, і велика. Інша справа, що навіть почути про створення української освітньої установи досить важко. Великий вплив на освітню роботу накладає рівень відносин між Україною й Росією, від чого потерпають звичайні громадяни, які змушені вислуховувати на адресу України приниження, глузування. Часто з цієї причини люди взагалі не зізна-ються в приналежності до своєї нації, а тому де вже говорити про прагнення до навчання».

Мирослава Філіппова (м. Томськ), голова комісії Об'єднання українців Росії з питань освіти: «…для національної освіти в Росії формально перешкод немає, але інформаційна війна російських ЗМІ проти України значно ускладнює проблему української освіти. Були випадки, коли вже після набору в клас з ви-вченням української мови батьки через безупинний негатив ЗМІ про Україну забирали дітей. Зустрічаються випадки відкритого ворожого ставлення до України, а потім і до української мови».

Микола Сергієнко, голова Об'єднання українців Кубані (м. Краснодар): «…один із прикладів своєрідного, проте типового ставлення до української мо-ви в Росії. У школі народного мистецтва в Краснодарі українська мова вивчається під назвою «кубанського нарєчія», і ніяк не вдається виправити це становище. Інакше як приниженням української мови це назвати важко». (Від себе додамо – впровадження крайовою владою терміна «кубанскоє нарєчіє» є, по суті, прямим продовженням імперської політики щодо української мови як «нарєчія общєрусскаго»).

У Росії немає програми розвитку національної освіти, зокрема української. Починаючи з 1993 р., українські організації домагаються розробки й прийняття Федеральної державної програми розвитку української культури та освіти в Росії (резолюції чотирьох Конгресів українців Росії - 1993, 1997, 2002, 2005 рр.). Немає постійного діалогу федеральної й регіональної влади й громадських організацій.

У вертикалі російської влади численні реорганізації виконавчої влади при-звели до зменшення ваги національного питання в практичній діяльності феде-ральних державних структур. Департамент міжнаціональних відносин Міністерства регіонального розвитку, Консультативна Рада з питань національно-культурних автономій при міністерстві діють чисто формально, не маючи реальних важелів для вирішення проблем національних меншин Російської Федерації.

«Інформація» і інформатори

Хотілося б довідатись, звідки МЗС РФ бере «інформацію» про українську освіту в Росії. У заяві МЗС РФ сказано: «…Українська мова як предмет викладається з 1 по 11 клас у Санкт-Петербурзі в загальноосвітній школі № 479 ..., у двох школах Воркути, у слов'янських гімназіях Мурманська й Пензи...».

Михайло Волик, член правління української національно-культурної автономії Санкт-Петербурга: «У Санкт-Петербурзі немає шкіл з вивченням української мови як предмета».

Ольга Ніколаєва, завуч школи № 479 р. Санкт-Петербурга: «Немає. У нас української мови в програмі немає».

Микола Бейзак, голова товариства «Україна» (м. Воркута): «У Воркуті не-має шкіл з викладанням української мови, немає недільних шкіл, немає факультативів української мови».

Наталя Литвиненко-Орлова, голова національно-культурної автономії українців Мурманської області (м. Мурманськ): «У Мурманську немає освіт-ніх установ з вивченням української мови».
МЗС РФ: «Українська мова вивчається …в ліцеї Нового Уренгоя, ... у містах Ханти-Мансійську, Уфі, Нижньокамську, Казані, Омську, Оренбурзі, Єка-теринбурзі, Владивостоку, Сиктивкарі, Сочі, Сургуті, Нижньовартовську, То-больську, а також в Білгородській, Воронезькій та Самарській областях».

Владимир Халімончук, голова ради товариства «Українська родина» в Сургуті, координатор Об'єднання українців Росії по Ханти-Мансійському, Яма-ло-Ненецькому автономних округах, Тюменській області: «В регіоні існують недільні школи в Сургуті і Тобольську без фінансової підтримки держави на кошти батьків, …у Новому Уренгої, Ноябрьску, Нижньовартовську, Ханти-Мансійську українська мова не вивчається. В Тюменському держа-вному університеті українська мова не вивчається».

Такі ж свідчення можна отримати з Казані, Єкатеринбурга, Владивостока, Сиктивкара, Сочі, інших міст. З Білгородської області і відповісти нема кому, бо немає там українських організацій і української освіти.

Подаємо інформацію (без лапок), що відповідає дійсності. На сьогодні українська мова і деякі українознавчі предмети вивчаються в базовому шкіль-ному плані в декількох школах (Москва, Республіка Башкортостан, Томськ, Самара). У Московському лінгвістичному ліцеї № 1555, Заозерній школі № 16 м.Томська, декількох школах Башкортостану, середній школі №132 м.Самари українська мова вивчається як предмет. У селі Золотоношка Республіки Башко-ртостан працює єдиний у Росії комплекс дитячий садок - школа, де всі діти (близько 70 осіб) вивчають українську мову. Як факультатив українська мова вивчається в декількох школах (Башкортостан, Воронеж). Українська мова (т.зв. «кубанськоє нарєчіє») та історія козацтва викладаються в Краснодарській крайовій дитячій експериментальній школі народного мистецтва. Існує кілька недільних (суботніх) шкіл при освітніх установах або українських товариствах Москви, Республіки Башкортостан, Республіки Татарстан, Ханти-Мансій-ського автономного округу, Камчатської, Томської областей. В кількох вищих навчальних закладах Росії - Московському державному університеті ім. М.В. Ломоносова, Московському державному лінгвістичному університеті, Москов-ському державному інституті міжнародних відносин (Університеті) МЗС РФ, Дипломатичній академії МЗС РФ, Воронезькому, Красноярському університе-тах, Томському державному педагогічному університеті, Уфимській філії Мос-ковського відкритого державного педагогічного університету предмети україні-стики вивчаються в складі блоку слов'янської філології.

У Росії є буквально кілька шкіл, де українська мова вивчається як предмет невеликою кількістю учнів, що дає підстави для висновку: це виняток, що під-креслює загальне правило: української освіти в Росії немає! Відповідно не-має підготовки вчителів української мови, ніхто не створює, тим більше не ви-пускає українські підручники.

І справа не у відсутності «повноформатних шкіл». До речі, у такому плані українські організації Росії питання не ставили, і ніхто в українських організа-ціях не говорить про повний паритет української освіти в Росії і російської освіти в Україні. Тільки відсутністю послідовності, системності в проведенні національної політики, поверховим підходом до проблеми, що не враховує ін-тереси української меншини в Росії, можна пояснити «інформацію» міністерст-ва про українську освіти в Росії.

А порівнювати кількість російських шкіл в Україні та українських у Росії, про що говорить п. А.Нестеренко, дійсно нема чого: якщо в Україні російсь-ких шкіл більше 1000, то в Росії українських просто немає! Досить показова щодо цього є порівняльна таблиця задоволення освітніх потреб українців у Ро-сії і росіян в Україні (додається).

Гуманітарна політика в Росії

Змушені визнати, що, на превеликий жаль, в Росії спостерігається політиза-ція всього комплексу питань, які стосуються української гуманітарної сфери. Після 2004 р. по відношенню до України фактично ведеться інформа-ційна війна, частиною якої стала справжня зачистка українського гуманітар-ного простору.

ЦЕ ПРОЯВЛЯЄТЬСЯ:

- у спробах поставити на керівні посади в українських організаціях Росії угод-них для влади людей або створити маріонеткові організації;
— у неприкритому тиску, що чиниться на українські організації в цілому, і на окремих активістів, які своїми діями не вписуються в уявлення деяких російсь-ких чиновників;
— в цензурі культурницьких заходів українських товариств з метою недопу-щення заходів, що не відповідають офіційній ідеології.

Так, на початку 2008 р. у Москві під приводом відсутності необхідної доку-ментації був закритий Український освітній центр при середній школі № 124. Замість дієвої допомоги для нормалізації ситуації освітній центр, що про-існував тривалий час (більше 10 років) не в підпіллі, а з відома Департаменту освіти Москви, було поставлено поза законом і водночас ліквідовано, що шви-дше нагадувало розгром. У відповідь на неодноразові звернення Об'єднання «Українці Москви» управління освіти не знайшло нічого кращого, як придуму-вати пояснення, що не відповідають дійсності: «…виконуюча обов'язки дирек-тора школи № 124 О.Н.Овсєйчик неодноразово пропонувала оформити й упо-рядкувати документи Українського центру. З огляду на … відмову представи-ти необхідні документи Українського центру, в.о. директора школи … не знайшла можливим продовжити договір». Подібні дії викликають нерозуміння і швидше є спробою перекласти недоліки в управлінській діяльності на інших та схожі на прагнення замаскувати якісь інші цілі.

В 2006-2007 р. було зачищено Бібліотеку української літератури в Москві, у якій «звили гніздо українські націоналісти». Правління Об'єднання українців Росії у своєму відкритому листі Президентові Росії відзначало, що після відо-мого листа В. Путіна (листопад 2007 р.) ситуація в бібліотеці залишається вкрай ненормальною, що викликає занепокоєння всіх, хто уболіває за долю єдиної в Росії державної установи культури, створеної для задоволення інфор-маційних та освітніх потреб українського населення. Після звільнення 9 (!) співробітників до бібліотеки прийшло нове керівництво і найняті ним люди, які у своїй більшості не знають української мови, дуже далекі від української куль-тури. Більше того, у бібліотеці з'явилися співробітники, які всупереч офіційно задекларованому курсу на розвиток добросусідських відносин з Україною, про-водять антиукраїнську діяльність, відверто пропагують несприйняття українсь-кої державності, усіляко принижують українську культуру, мову і літературу.

На сьогодні доводиться констатувати, що в Росії українські освіта та культура стали заручниками російсько-українських політичних відносин, що, як ми вважаємо, в XXI столітті є абсолютно неприпустимим.

Якщо ми — українці і росіяни — дійсно близькі народи, то українська культура і освіта українською мовою в Росії повинні сприйматися як збагачення слов'янства, що особливо актуально в нинішній ситуації «глобального пе-реселення народів», а зовсім не як «підривна змова» з метою послабити Росію — а саме таке розуміння панує в головах деяких російських чиновників, які свідомо й цілеспрямовано гальмують розвиток української культури й української освіти в РФ і фактично є перепоною на шляху взаєморозуміння наших народів.

На закінчення приведемо результати досліджень громадської думки Київського міжнародного інституту соціології і «Левада-Центру» про ставлення росіян до України та українців до Росії. У січні 2009 р.: ставлення росіян до України «погано і дуже погано» - 62 %, ставлення українців до Росії «добре і дуже добре» - 91 %.

Можливо, стан української освіти в Росії залежить також і від думок в головах?

Порівняльна таблиця задоволення освітніх потреб росіян в Україні та українців в Російській Федерації (2008-2009) навчальний рік
 Україна  Україна  Російська Федерація  Російська Федерація
Дошкільні навчальні заклади з російською мовою виховання  983 Дошкільні навчальні закла-ди з українською мовою ви-ховання   0
  •  у них дітей
 164,027
  •  у них дітей
 0
Загальноосвітні навчальні заклади з російською мовою навчання  1,199 Загальноосвітні навчальні заклади з українською мовою навчання  0
Загальноосвітні навчальні заклади з українською та російською мовами навчання  1,755 Загальноосвітні навчальні заклади з російською та українською мовою навчання  0
Загалом навчається російською мовою учнів загальноосвітніх навчальних закладів  779,423 Загалом навчається українською мовою учнів загальноосвітніх навчальних закладів  0
Вивчають російську мову як предмет (учнів)  1,292,518 Вивчають українську мову як предмет (учнів)  205
Вивчають російську мову факультативно або в гуртках (учнів)  165,544 Вивчають українську мову факультативно або в гуртках (учнів)  100
Професійно-технічні навчальні заклади з російською мовою навчання  35 Професійно-технічні навчальні заклади з українською мовою навчання  0
Професійно-технічні навчальні заклади з українською та російською мовами навчання  113 Професійно-технічні навчальні заклади з російською та українською мовою навчання  0
Загалом навчається російською мовою учнів професійно-технічних навчальних закладів  51,685 Загалом навчається українською мовою учнів професійно-технічних навчальних закладів  0
Загалом навчається російською мовою студентів вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації  59,656 Загалом навчається українською мовою студентів вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації  0
Загалом навчається російською мовою студентів вищих навчальних закладів ІІІ-IV рівнів акредитації  39,186 Загалом навчається українською мовою студентів вищих навчальних закладів ІІІ-IV рівнів акредитації  0
Надруковано підручників російською мовою за рахунок державного бюджету України (примірників)  1,555,500 Надруковано підручників українською мовою за рахунок державного бюджету РФ (примірників)  0
  •  вартістю (грн.)
 18,616,200
  •  вартістю
 0
Надруковано українсько-російських термінологічних словників за рахунок державного бюджету України (примірників)  125,000 Надруковано українсько-російських термінологічних словників за рахунок державного бюджету РФ (примірників)  0
  •  вартістю (грн.)
 1,500,000
  •  вартістю
 0
Витрачено коштів з бюджетів всіх рівнів України на утримання навчальних закладів з російською мовою навчання (грн.)  3,195,634,300 Витрачено коштів з бюджетів всіх рівнів РФ на утримання навчальних закладів з українською мовою навчання  0

 

 

Права людини 1392 Переглядів

Author

admin

Administrator

Заява Редакції

Використання матеріалів stattitablohy.ezreklama.com дозволяється лише за умови наявності імені автора роботи та прямого посилання (лінку) на цей сайт. Вебсайт і послуги http://stattitablohy.ezreklama.com є надані компанією EZREKLAMA (Манітоба, Канада). Відповідальність за зміст публікації несуть їх автори, думка редакції може не співпадати з думкою авторів публікації. Редакція залишає за собою право редагувати матеріали.

Українська музика рокeрує

ПИШИ УКРАЇНСЬКОЮ

Пиши українською
Тут спілкуються українською

HTML block #1

block.

Random Articles

Проблеми доларизації економіки України та шляхи її подолання

Ефективна грошово-кредитна політика можлива за умов існування розвиненої фінансової та банківської систем, стабільної національної грошової...

Бізнес/Економіка

Небезпечні секти

Автор: Орест Прокопович Сектознавці і психологи б'ють тривогу: релігійні організації, яких «офіційні Церкви» називають сектами, розвиваються...

Релігія/Духовність

Бог сильніший за будь-який біль

Автор: Тетяна Рубінська Духовні скарби: Збірник 2. – Львів: Свічадо, 2011. – 144с. Часом не знаходиш відповідей у книгах. Часом...

Література

Завтра ніколи не наступить

Автор: Тетяна Рубінська Білінґтон Доті. Живіть яскраво!: 46 способів наповнити будні радістю. – Львів: Свічадо, 2009. – 176 с....

Література

Чудотворна ікона Холмської Богоматері знову зі своїм народом

Автор: Наталія МАЛІМОН У Луцьку після 10-літньої реставрації презентовано унікальний святий образ із автентичним живописом XI — XIІ століття:...

Культура/Суспільство

Actions

Поділитися

Надіслати друзям

Повідомлення

Very Bottom Block Position

 

Ваше оголошення тут

Пишіть admin@ezreklama.com

 

 

Реклама 3

Новини

Міністерські портфелі з українським корінням у новому уряді Канади

Nov 8, 2015

Етнічно та гендерно різноманітний новосформований канадський уряд буде діяти злагоджено та переконливо в обстоюванні української позиції на міжнародній арені та залучення нових партнерів до підтримки України. Такі сподівання висловлює посол Канади в Україні Роман Ващук. Канадський уряд в особі... Читати далі →

Новопризначений міністр Маріанна Мигайчук відвідала святкування 99-річчя Канадського-українського інституту "Просвіта" у Вінніпезі

Nov 8, 2015

Сьогодні, 7-ого листопада 2015 р., ми були свідками події історичного значення, яка відбулася у Вінніпезі, в приміщенні Канадського-українського інституту "Просвіта"  де відбувся бенкет з нагоди його 99-річниці. На запрошення голови Манітобської філії Ліги Українців Канади п.... Читати далі →

ВКонтакте, Яндекс та Мail.Ru почали "зливати" ФСБ дані про своїх користувачів

Sep 6, 2014

Субота, 06 вересня 2014 Соціальна мережа "ВКонтакте" включена до реєстру Роскомнадзору в рамках виконання скандального "закону про блогерів", прийнятого в Росії 1 серпня.  З відповідною заявою виступив прес-секретар Роскомнадзору Вадим Ампелонський.... Читати далі →


Footer block #1

You can change this block in admin panel. Remember, if you change template, this block will be lost. We advise you to clone this block.

Ne lorem percipit efficiantur mei, ius ut simul vidisse. An vel probatus explicari appellantur. Has et comprehensam interpretaris, quo no inimicus maluisset temporibus. Ea mea quod.

Footer block #2

You can change this block in admin panel. Remember, if you change template, this block will be lost. We advise you to clone this block.

Ne lorem percipit efficiantur mei, ius ut simul vidisse. An vel probatus explicari appellantur. Has et comprehensam interpretaris, quo no inimicus maluisset temporibus. Ea mea quod.

Footer block #3

You can change this block in admin panel. Remember, if you change template, this block will be lost. We advise you to clone this block.

Ne lorem percipit efficiantur mei, ius ut simul vidisse. An vel probatus explicari appellantur. Has et comprehensam interpretaris, quo no inimicus maluisset temporibus. Ea mea quod incorrupte.

Footer block #4

You can change this block in admin panel. Remember, if you change template, this block will be lost. We advise you to clone this block.

Ne lorem percipit efficiantur mei, ius ut simul vidisse. An vel probatus explicari appellantur. Has et comprehensam interpretaris, quo no inimicus maluisset temporibus. Ea mea quod.