Реклама 2

 

New blog posts

Administrator has not posted any blogposts yet.

Статистика сайту

site stats View My Stats

 

 

Людина в поцесі соціалізації. Людина як жертва соціалізації

by Guest on Jan 20, 2010

Автор:

"Существует два ствола человеческого познания, вырастающие может быть из общего, но неизвестного нам корня, именно чувственность и рассудок. Посредством чувственности предметы нам даются, а посредством рассудка они мыслятся", - И .Кант.

У науці про людину термін «соціалізація» прийшов з політекономії, його початковим значенням було «усуспільнення» землі, засобів виробництва і т. ін. Автором терміна «соціалізація» стосовно людини, очевидно є американський соціолог Ф. Г. Гідінгс, котрий у 1887 р. у книжці «Теорія соціалізації» вжив його у значенні, близькому до сучасного, — «розвиток соціальної природи або характеру індивіда, підготовка людського матеріалу до соціального життя».

Проте осмислення проблеми соціалізації почалося задовго до поширення відповідного терміна. За висловом одного із американських фахівців з теорії соціалізації, питання про те, яким чином людина стає компетентним членом суспільства, «старе, як Біблія».

Воно завжди було в центрі уваги філософів, письменників і авторів мемуарів, а в останній третині XIX ст. почало інтенсивно досліджуватися соціологами і соціальними психологами.

Соціалізація (лат. Socialis –суспільний) – процес становлення особистості, освоєння індивідом певної системи знань і цінностей, ролей, норм і зразків поведінки, притаманних певному суспільству, соціальній спільноті, групі, які дають змогу функціонувати як повноцінному членові суспільства.

Соціалізація – процес, який уможливлює існування суспільства і передачу його культури від покоління до покоління, забезпечуючи тим самим спадкоємність історичного розвитку, культури. Соціалізація триває протягом всього життя людини.

Соціалізація відбувається під стихійним та цілеспрямованим впливом величезної кількості відповідних соціальних структур та інститутів, роль яких по - різному виявляється на її різних етапах та стадіях(сім’я, дошкільні установи, виховання, освіта, школа, трудові колективи, ЗМІ, мистецтво, література, громадсько – політичні організації тощо.)

Кожна людина на всіх етапах своєї життєдіяльності є об’єктом соціалізації. Зміст процесу її соціалізації насамперед визначається зацікавленістю суспільства в тому, що кожна людина успішно оволоділа ролями чоловіка і жінки(статева соціалізація), створила міцну сім‘ю (сімейна соціалізація), змогла б і прагнула би до компетентної участі у соціальному та економічному житті (професійна соціалізація), була законослухняним громадянином (політична соціалізація).

При цьому варто мати на увазі, що вимоги до людини в тому або іншому аспекті соціалізації пред’являть не тільки суспільство в цілому, а й конкретні групи людей та організації. Особливості та функції тих або інших груп і організацій обумовлюють специфічний і неідентичний характер цих вимог. Сам же зміст вимог від соціального статусу людини, до якої вони пред’являються. Універсальне завдання соціалізації — сформувати в тих «новачків», що вступають у суспільство, як мінімум, почуття лояльності і, як максимум, почуття відданості щодо системи. Згідно з його поглядами, людина «вбирає» в себе загальні цінності в процесі спілкування із «значущими іншими». Внаслідок цього дотримування загальноприйнятих нормативних стандартів стає частиною її мотиваційної структури, її потребою. Людина стає повноцінним членом суспільства, будучи не тільки об'єктом, а й суб'єктом соціалізації, який засвоює соціальні норми і культурні цінності, виявляючи активність, саморозвиваючись і самореалізуючись у суспільстві.

В основу розгляду людини як суб'єкта соціалізації лягли концепції американських вчених Ч. X. Кулі, В. І. Томаса і Ф. Знанецького, Дж. Г. Міда. Сутність соціалізації полягає в тому, що в процесі її людина формується як член того суспільства, до якого вона належить. Е. Дюркгейм, котрий одним із перших звернув пильну увагу на проблему соціалізації, підкреслював, що будь-яке суспільство прагне сформувати людину відповідно до наявних у неї певних універсальних, моральних, інтелектуальних і навіть фізичних ідеалів. Природно, ці ідеали змінюються залежно від історичних традицій, особливостей розвитку і соціального устрою суспільства. Водночас, сьогодні соціалізація має багато характеристик, спільних чи більш або менш підхожих для різних суспільств. Про них піде мова далі.

Соціалізація проходить під впливом величезної кількості різноманітних умов, які так чи інакше відбиваються на розвитку людей. Ці умови прийнято називати факторами. На сьогоднішній день не всі вони навіть виявлені, а з відомих далеко не всі вивчені. Про одні ми знаємо досить багато, про інші — обмаль, про треті — майже нічого.

Більш або менш вивчені умови, чи фактори, соціалізації можна об'єднати в чотири групи. Перша — мегафактори (мега — дуже великий, всесвітній) — космос, планета, всесвіт, які тією чи іншою мірою через інші групи факторів справляють вплив на соціалізацію всіх мешканців Землі. Друга — макрофактори (макро — великий) — країна, етнос, суспільство, держава, які впливають на соціалізацію мешканців у певних країнах (цей вплив опосередковано двома іншими групами факторів). Третя — мезофактори (мезо — середній, проміжний) — умови соціалізації великих груп людей, вирізнювальних за місцевістю і типом поселення, в яких вони живуть (регіон, місто, селище); за належністю до аудиторії тих або інших мереж масової комунікації (радіо, телебачення та ін.) і за належністю до тих або інших субкультур.

Людина як жертва соціалізації

Людина не тільки об’єкт і суб’єкт соціалізації. Вона може бути і її жертвою. Це пов’язано з тим, що процес і результати соціалізації включають в себе внутрішнє протиріччя. Успішна соціалізація передбачає, з одного боку, ефективну адаптацію людини в суспільстві, а з іншого – здатність в певній мірі протистояти суспільству, а точніше – частині тих життєвих колізій, які перешкоджають розвитку, самореалізації, самоутвердженню людини.

В процесі соціалізації закладений внутрішній конфлікт між ступенем адаптації людини в суспільстві і ступенем її уособлення. Тому людина, яка повністю адаптована в суспільстві й не здатна в якійсь мірі протистояти йому, може розглядатися як жертва соціалізації. В той же час людина, яка не адаптована в суспільстві, також стає жертвою соціалізації – дисидентом, правопорушником або ще якось ухиляється від встановленого в цьому суспільстві способу життя.

Соціалізація конкретних людей в будь – якому суспільстві здійснюється в різних умовах, для яких характерним наявність певних небезпек, які відповідно впливають на розвиток людини. Тому об’єктивно з`являються цілі групи людей, які можуть стати жертвами несприятливих умов соціалізації.

Міжособовий механізм соціалізації функціонує в процесі взаємодії людини з суб’єктивно значущими для неї особами. В його основі лежить механізм безособового переносу завдяки емпатії, ідентифікації. Так, що кожна людина має пройти процес соціалізації, а якщо це вона не зробить, тоді це не людина – це тварина. Тому, що соціалізація це процес становлення людини в суспільстві.

Література : 1. Соціологія: словник термінів і понять. За редакцією Біленького Є .А .і Козловцю М .А .- Київ 2006. – 372 с.;

Освіта/Тренінг 8543 Переглядів

Заява Редакції

Використання матеріалів stattitablohy.ezreklama.com дозволяється лише за умови наявності імені автора роботи та прямого посилання (лінку) на цей сайт. Вебсайт і послуги http://stattitablohy.ezreklama.com є надані компанією EZREKLAMA (Манітоба, Канада). Відповідальність за зміст публікації несуть їх автори, думка редакції може не співпадати з думкою авторів публікації. Редакція залишає за собою право редагувати матеріали.

Українська музика рокeрує

ПИШИ УКРАЇНСЬКОЮ

Пиши українською
Тут спілкуються українською

HTML block #1

block.

Random Articles

Українська діаспора: менталітет «в екзилі»?

Автор: Ірина КИРИЧЕНКО Нашого — асимільованого — цвіту по всьому світу. Це істина, яка гірчить. Уміємо ми розчинитися до гіркоти в...

Культура/Суспільство

Чому ЮНЕСКО хвилюється про Лавру та Софію

Чому ЮНЕСКО хвилюється про Лавру та Софію Автор - Ігор Луценко ЮНЕСКО невдоволене станом охорони пам’яток, які знаходяться у Києві. Мова...

Культура/Суспільство

Українська компанія представила в Нью-Йорку мультсеріал про Обаму

Українська компанія представила в Нью-Йорку мультсеріал про Обаму   Українська компанія відзняла мультсеріал про президента США Барак...

Шоу-бізнес

Зміни клімату б'ють по жінках у бідних країнах

Зміни клімату б'ють по жінках у бідних країнах  Жінки в країнах, що розвиваються, виконують переважну кількість сільськогосподарських...

Довкілля/Екологія

Збалансоване харчування - оптимальна функція шлункової системи орган

Збалансоване харчування -  оптимальна функція  шлункової системи організму Автор: Д-р Diana Merezhko, Ph.D. Широко відомий вислів-...

Здоров'я

Actions

Поділитися

Надіслати друзям

Повідомлення

Very Bottom Block Position

 

Ваше оголошення тут

Пишіть admin@ezreklama.com

 

 

Реклама 3

Новини

Міністерські портфелі з українським корінням у новому уряді Канади

Nov 8, 2015

Етнічно та гендерно різноманітний новосформований канадський уряд буде діяти злагоджено та переконливо в обстоюванні української позиції на міжнародній арені та залучення нових партнерів до підтримки України. Такі сподівання висловлює посол Канади в Україні Роман Ващук. Канадський уряд в особі... Читати далі →

Новопризначений міністр Маріанна Мигайчук відвідала святкування 99-річчя Канадського-українського інституту "Просвіта" у Вінніпезі

Nov 8, 2015

Сьогодні, 7-ого листопада 2015 р., ми були свідками події історичного значення, яка відбулася у Вінніпезі, в приміщенні Канадського-українського інституту "Просвіта"  де відбувся бенкет з нагоди його 99-річниці. На запрошення голови Манітобської філії Ліги Українців Канади п.... Читати далі →

ВКонтакте, Яндекс та Мail.Ru почали "зливати" ФСБ дані про своїх користувачів

Sep 6, 2014

Субота, 06 вересня 2014 Соціальна мережа "ВКонтакте" включена до реєстру Роскомнадзору в рамках виконання скандального "закону про блогерів", прийнятого в Росії 1 серпня.  З відповідною заявою виступив прес-секретар Роскомнадзору Вадим Ампелонський.... Читати далі →


Footer block #1

You can change this block in admin panel. Remember, if you change template, this block will be lost. We advise you to clone this block.

Ne lorem percipit efficiantur mei, ius ut simul vidisse. An vel probatus explicari appellantur. Has et comprehensam interpretaris, quo no inimicus maluisset temporibus. Ea mea quod.

Footer block #2

You can change this block in admin panel. Remember, if you change template, this block will be lost. We advise you to clone this block.

Ne lorem percipit efficiantur mei, ius ut simul vidisse. An vel probatus explicari appellantur. Has et comprehensam interpretaris, quo no inimicus maluisset temporibus. Ea mea quod.

Footer block #3

You can change this block in admin panel. Remember, if you change template, this block will be lost. We advise you to clone this block.

Ne lorem percipit efficiantur mei, ius ut simul vidisse. An vel probatus explicari appellantur. Has et comprehensam interpretaris, quo no inimicus maluisset temporibus. Ea mea quod incorrupte.

Footer block #4

You can change this block in admin panel. Remember, if you change template, this block will be lost. We advise you to clone this block.

Ne lorem percipit efficiantur mei, ius ut simul vidisse. An vel probatus explicari appellantur. Has et comprehensam interpretaris, quo no inimicus maluisset temporibus. Ea mea quod.