Реклама 2

 

New blog posts

Administrator has not posted any blogposts yet.

Статистика сайту

site stats View My Stats

 

 

Прес-випуск: Діяльність будівельних підприємств Глибоцького району у с

by Guest on Jun 27, 2012

За січень–травень п.р. підприємствами області виконано будівельних робіт на суму 277,7 млн.грн., що в 1,6 раза більше обсягів січня–травня 2011р.
У січні–травні працювали будівельні підприємства всіх районів області.
Обсяги виконаних будівельних робіт у січні–травні п.р. підприємствами Глибоцького району становили 28,6 млн.грн. (10,3% від загальнообласного показника), що в 4,9 раза більше, ніж у відповідному періоді 2011 року. За темпами виконаних будівельних робіт у січні–травні п.р. Глибоцький район посів перше місце серед районів області.
У звітному періоді працювало 60% будівельних підприємств району.

За даними Головного управління статистики у Чернівецькій області
 

 

Прес-випуск: Про фінансові результати діяльності малих підприємств Глибоцького району за 2011 рік

За 2011 рік малими підприємствами району було отримано фінансовий результат до оподаткування в сумі 11,9 млн.грн. збитку (за 2010 рік – 43,4 млн.грн. прибутку). Загальний фінансовий результат сформувався з 2,8 млн.грн. прибутку, який отримали 68,1% підприємств, та 14,7 млн.грн. збитку, отриманого рештою підприємств.
Найкращий фінансовий результат до оподаткування (сальдо), одержали малі підприємства сфери операцій з нерухомим майном, оренди, інжинірингу та надання послуг підприємцям в сумі 0,7 млн.грн. прибутку (за 2010 рік – 26,4 тис.грн. прибутку). Найгірший фінансовий результат до оподаткування (сальдо) отримали малі підприємства сільського господарства, мисливства, лісового господарства – 12,0 млн.грн. збитку (за 2010 рік – 42,7 млн.грн. прибутку).
Частка прибуткових малих підприємств за 2011 рік у порівнянні з 2010 роком зменшилася на 9,9 в.п., загальна сума прибутку зменшилася на 93,8% (на 42,7 млн.грн.). Основна частина прибутку до оподаткування отримана малими підприємствами сфери операцій з нерухомим майном, оренди, інжинірингу та надання послуг підприємцям (30,8% від загальної суми прибутків).
Збитково завершили минулий рік 31,9% малих підприємств. Ними отримано збитків на загальну суму 14,7 млн.грн., що порівняно з 2010 роком більше в 7,0 раза (на 12,6 млн.грн). Найбільші збитки отримали малі підприємства сільського господарства, мисливства, лісового господарства (81,9% від загальної суми збитків).

За даними Головного управління статистики у Чернівецькій області

 

 

 

Прес-випуск: Про фінансові результати діяльності підприємств Глибоцького району за 2011 рік

За 2011 рік суб’єктами господарювання району (крім банків та бюджетних установ) було отримано фінансовий результат від до оподаткування в сумі 36,2 млн.грн. прибутку (за 2010 рік – 88,8 млн.грн. прибутку). Загальний фінансовий результат сформувався з 51,2 млн.грн. прибутку, який отримали 68,8% підприємств, та 15,0 млн.грн. збитку, отриманого рештою підприємств.
Найкращий фінансовий результат до оподаткування (сальдо), одержали підприємства сільського господарства, мисливства, лісового господарства в сумі 31,7 млн.грн. прибутку (за 2010 рік – 89,5 млн.грн. прибутку). Найгірший фінансовий результат до оподаткування (сальдо) отримали підприємства промисловості – 0,2 млн.грн. збитку (за 2010 рік – 0,9 млн.грн. збитку).
Частка прибуткових підприємств за 2011 рік у порівнянні з 2010 роком зменшилася на 7,6 в.п., загальна сума прибутку зменшилася на 45,1% (на 42,0 млн.грн.). Основна частина прибутку до оподаткування отримана підприємствами сільського господарства, мисливства, лісового господарства (85,4% від загальної суми прибутків).
Збитково завершили минулий рік 31,2% підприємств. Ними отримано збитків на загальну суму 15,0 млн.грн., що порівняно з 2010 роком більше в 3,4 раза (на 10,5 млн.грн). Найбільші збитки також отримали підприємства сільського господарства, мисливства, лісового господарства (80,3% від загальної суми збитків).

За даними Головного управління статистики у Чернівецькій області

 

 

Прес-випуск: Демографічна ситуація в Глибоцькому районі

На 1 травня п.р. чисельність наявного населення Глибоцького району, за оцінкою, становила 73,3 тис. осіб або 8,1% загальної чисельності населення області. У міських поселеннях району проживало 9,5 тис. осіб, у сільській місцевості – 63,8 тис. осіб. Упродовж січня–квітня п.р. чисельність населення збільшилась на 63 особи.
За січень–квітень п.р. в районі народилось 359 малюків, померло 328 осіб (у тому числі 6 дітей віком до 1 року).
Рівень народжуваності по району становив 14,8 особи на 1000 населення (по області – 12,4 особи). Найвищий показник у січні–квітні п.р. був зафіксований у Путильському районі (19,5 особи), найнижчий – у Кельменецькому районі (9 осіб на 1000 населення).
Рівень смертності по району становив 13,5 особи на 1000 населення (по області – 13,7 особи). Найвищий показник був зафіксований у Кельменецькому районі (21,3 особи), найнижчий – у м.Новодністровську (5,6 особи на 1000 населення).
За чотири місяці п.р. районним відділом РАЦСу було зареєстровано 97 шлюбів, що на 6,6% більше, ніж у січні–квітні минулого року, та 17 розлучень.
За цей період в район прибула 191 особа, вибуло 159 осіб, міграційний приріст становив 32 особи.

За даними Головного управління статистики у Чернівецькій області
 

 

Прес-випуск: Підсумки роботи підприємств сфери послуг Глибоцького району за січень–травень 2012 року

За січень–травень п.р підприємствами сфери послуг Глибоцького району було реалізовано послуг (у ринкових цінах) на 6017,8 тис.грн., що в порівнянних цінах на 45,6% більше, ніж за січень–травень 2011р. У загальному обсязі реалізованих послуг у цілому по області частка підприємств району займала 1,0%.
Найбільше було реалізовано послуг у сфері діяльності транспорту – на 2210,9 тис.грн. Їх частка у загальному обсязі реалізованих послуг по району становила 36,7%
Із загального обсягу реалізованих послуг 28,9% було реалізовано для населення.
Абсолютний приріст обсягу реалізованих послуг у розрахунку на одну особу становив 28,8 грн., у січні–травні 2011р. він складав 18,2 грн. За цим показником Глибоцький район займав сьоме місце серед міст та районів області.

За даними Головного управління статистики у Чернівецькій області
 

 

СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНЕ СТАНОВИЩЕ ГЛИБОЦЬКОГО РАЙОНУ
ЗА СІЧЕНЬ–ТРАВЕНЬ 2012 РОКУ
ПОВІДОМЛЕННЯ УПРАВЛІННЯ СТАТИСТИКИ У ГЛИБОЦЬКОМУ РАЙОНІ
СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО
Рослинництво. Станом на 1 червня п.р. по ярому клину сільськогосподарськими підприємствами району (крім малих), які звітують за оперативною звітністю, посіяно 2316 га зернових культур, що на 41,1% більше, ніж на 1 червня 2011р.
Тваpинництво. Сільгосппідпpиємствами pайону у січні-травні п.р. одержано 1018,5 т м’яса (у живій вазі), 5,1 т молока і 69,5 млн. шт. яєць. Обсяг виpобленого м’яса зменшився відносно січня-травня 2011р. на 24,3%, яєць – на 9,5%, а молока збільшився на 6,3%.
Порівняно з січнем-травнем 2011р. змінилась структура виробленого м’яса. Зокрема, зменшилась частка м’яса птиці на 10,8 в.п., частка м’яса свинного збільшилась на 10,9 в.п., яловичини – на 0,1 в.п.
Реалізація сільськогосподарської продукції. За січень-травень п.р. агропідприємствами району (крім малих) реалізовано власної сільськогосподарської продукції на 68152,3 тис.грн., що в 2,3 раза більше, ніж за відповідний період минулого року. Від реалізації продукції рослинництва за січень-травень п.р. сільгосппідприємства отримали 4657,8 тис. грн., а від продажу продукції тваринництва – 63494,5 тис. грн. Від продажу тваринницької продукції виручено в 2,1 раза більше коштів, ніж за січень-травень 2011р., рослинницької – у 20,6 раза. У загальному обсязі реалізації переважала продукція тваринництва – 93,2% (у січні-травні 2011р. – також переважала продукція тваринництва (99,2%)).

БУДІВЕЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ
Будівельними підпpиємствами за січень-травень п.р. виконано будівельних робіт на суму 28557 тис.гpн. Порівняно з відповідним періодом попереднього року обсяги робіт збільшились у 4,9 раза.
У січні-травні п.р. в районі здійснювалось будівництво підприємств торгівлі та громадського харчування, офісних приміщень, багатоквартирних та індивідуальних житлових будинків.
У загальному обсязі будівельних робіт частка робіт з нового будівництва, реконструкції та технічного переоснащення становила 92%, з капітального та поточного ремонтів – 6,7% та 1,3% відповідно.

ТРАНСПОРТ
За січень-травень п.р. автомобільним транспортом перевезено (з урахуванням перевезень підприємцями – фізичними особами) 29,8 тис. т вантажів, що на 16% більше, ніж за січень-травень 2011р. Вантажооборот зменшився на 3,3% і становить 22,2 млн. ткм.
Приватними підприємцями – фізичними особами, які виконують пасажирські перевезення, за січень-травень п.р. перевезено 883,6 тис. пасажирів, що на 11,8% більше, ніж за січень-травень 2011р. Виконано пасажирську роботу в обсязі 24,7 млн.пас.км., що на 43,7% більше, ніж за січень-травень 2011р.

ТОРГІВЛЯ ТА РЕСТОРАННЕ ГОСПОДАРСТВО
Загальний обсяг роздрібного товарообороту підприємств (з урахуванням міжрайонного обміну) за січень-березень п.р. становив 72252,3 тис. грн., що у порівнянних цінах на 16,7% менше обсягів січня-березня 2011р.
Роздрібний товарооборот ресторанного господарства за січень-березень п.р. зменшився (у порівнянних цінах) проти січня-березня 2011р. на 1,7% і становив 2154,8 тис. грн.
Обсяг роздрібного товарообороту підприємств торгової мережі за січень-березень п.р. складав 70097,5 тис. грн., що на 17,1% менше (у порівнянних цінах), проти січня-березня 2011р.
Роздрібний товарооборот в районі (з урахуванням міжрайонного обміну) у розрахунку на 1 особу населення за січень-березень п.р. становив 987,1 грн., що у порівнянні з січнем-березнем 2011р. на 120,6 грн. менше (у фактичних цінах).
Продовольчих товарів було продано 11402,9 тис.грн., з них 43,6% – виробництва України.
Непродовольчих товарів продано на суму 58694,6 тис.грн. Питома вага товарів виробництва України складає 74%.
НЕФІНАНСОВІ ПОСЛУГИ
У січні-квітні п.р. обсяг реалізованих послуг (у ринкових цінах) становив 4397,2 тис. грн., що в порівнянних цінах на 33,7% більше, ніж за відповідний період 2011р.
Крім цього, на 32,4 тис.грн. було одержано доходу від здавання під найм (в оренду власних приміщень).

ФІНАНСИ
За результатами роботи в 2011р. суб’єктами господарювання району (крім банків та бюджетних установ) було отримано фінансовий результат до оподаткування в сумі 36,2 млн. грн. прибутку (за 2010р. було отримано 88,8 млн. грн. прибутку).
ДОХОДИ НАСЕЛЕННЯ
Заборгованості з виплати заробітної плати станом на 1 червня п.р. у підприємств та організацій району немає.
У січні-травні п.р. 8 сім’ям пpизначено субсидії для відшкодування витpат на оплату житлово-комунальних послуг та електроенергії, що становило 100% від загальної кількості сімей, які за ними звернулися (у січні-травні 2011р. – 429 сім’ям та 93,9% відповідно), з них в смт Глибока – 6 сім’ям, в сільській місцевості – 2 сім’ям.
У січні-травні п.р. субсидії на відшкодування витрат для придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива отримали 10 сімей. Сума отриманих субсидій становила 6,5 тис. грн.
Станом на 1 травня п.р. населення pайону заборгувало за житлово-комунальні послуги 238,0 тис. грн.
За січень-квітень п.р. мали борг 3 місяці і більше: за газопостачання – 18,9% власників особових рахунків, утримання будинків і споруд та прибудинкових територій – 1,7%, централізоване водопостачання та водовідведення – 1,5%.
РИНОК ПРАЦІ

До державної служби зайнятості впродовж травня п.р. за допомогою у працевлаштуванні звернувся 181 незайнятий трудовою діяльністю громадянин, що на 5,8% більше, ніж у квітні п.р. та на 36,1% більше, ніж у травні 2011р. Із кількості зареєстрованих незайнятих громадян 106,6% отримали впродовж місяця статус безробітного.
З фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття протягом місяця на допомогу по безробіттю було витрачено 521,9 тис. грн., що на 17% менше, ніж у травні 2011р. Чисельність безробітних, які її отримали, становила 701 особа.
Середня сума допомоги на одного безробітного у травні п.р. становить 744,51 грн., або 68,1% рівня мінімальної заробітної плати (1094 грн.).

ДЕМОГРАФІЧНА СИТУАЦІЯ
На 1 травня п.р. чисельність наявного населення району становила, за оцінкою, 73281 особа, в т.ч. по смт. Глибока – 9451 особа, по сільській місцевості – 63830 осіб.
Природній приріст населення району склав 31 особу. Зафіксовано міграційний приріст населення – 32 особи.
Кількість народжених у січні-квітні п.р. порівняно з січнем-квітнем 2011р. збільшилась на 7 осіб або на 2%. Інтенсивність народжуваності збільшилась в порівнянні з січнем-квітнем 2011р. з 14,7о/оо до 14,8о/оо.
Скорочення населення в результаті міжрегіональної міграції в січні-квітні п.р. становило 4 особи.
В інші регіони України з нашого району вибуло 23 особи, а прибуло – 19 осіб.
За межі країни виїхала 1 особа, а приїхало з інших країн 8 осіб.

 

 

Управління статистики у Глибоцькому районі
 

 

Прес-випуск: Ситуація на ринку праці у Глибоцькому районі


За допомогою в пошуку роботи до Глибоцького районного центру зайнятості впродовж травня п.р. звернувся 181 не зайнятий трудовою діяльністю громадянин, що на 5,8% більше, ніж у квітні п.р. Їх кількість становила 9,5% від усіх зареєстрованих по області (1900 осіб). Із загальної кількості громадян, які перебували на обліку в травні п.р., 83 особи працевлаштовано службою зайнятості.
Рівень зареєстрованого безробіття на 1 червня п.р. становив 2,5% від кількості населення працездатного віку району, що на 0,5 в.п. більше середнього показника по області. Серед районів області, цей показник коливався від 0,9% – у Новоселицькому до 4,7% – у Путильському.
На початок червня п.р. кількість бажаючих працевлаштуватись за допомогою центру зайнятості становила 1102 особи (по області – 11077 осіб). В той же час, за повідомленням підприємств та організацій району вакантних посад є тільки 28 (по області – 1056 місць).

За даними Головного управління статистики у Чернівецькій області
 

 

Прес-випуск: Продаж споживчих товарів у Глибоцькому районі за 2011 рік

За 2011р. роздрібний товарооборот торгової мережі підприємств району становив 338,4 млн.грн., який у розрахунку на 1 особу населення склав 4628,7 грн. проти 3621,4 грн. за 2010р. Темп зростання роздрібного товарообороту торгової мережі підприємств району за 2011р. проти 2010р. становив 115,2% (у порівнянних цінах), за цим показником район посів друге місце серед інших районів області, поступившись лише Кіцманському району (116,8%).
Обсяг роздрібного товарообороту непродовольчої групи товарів, які становили 85,3% від обсягу товарів реалізованих через торгову мережу підприємств, за 2011р. зріс на 19,8%. Цьому особливо сприяло збільшення продажу книг, газет, журналів – у 2,4 раза, парфумерно-косметичних товарів – на 37,8%, електропобутових приладів – на 19,6%, дизпалива – на 10,9% та товарів фармацевтичних – на 3,3%.
Натомість продаж продовольчих товарів порівняно з 2010р. зменшився на 10,7%, це відбулось через значне скорочення продажу більшості продовольчих товарів, зокрема, тютюнових виробів, круп та бобових, мінеральної води, рослинної олії, пива, хлібобулочних виробів, крім кондитерських – на 41,9–2,1%.

За даними Головного управління статистики у Чернівецькій області
 

 

Прес-випуск: Підсумки роботи автомобільного транспорту Глибоцького району за січень–травень 2012 року


За січень–травень п.р. автоперевізниками Глибоцького району було перевезено 29,8 тис.т вантажів, виконано вантажооборот у обсязі 22,2 млн.ткм. У порівнянні з січнем–травнем 2011р. обсяг перевезених вантажів збільшився на 16,0%, а вантажооборот зменшився на 3,3%.
Пасажирським автотранспортом району було перевезено 883,6 тис. пасажирів, що на 11,8% більше, ніж у січні–травні 2011р. Обсяг пасажирообороту збільшився на 43,7% і становив 24,7 млн.пас.км.
У загальнообласних обсягах вантажних та пасажирських автоперевезень частка Глибоцького району становила 5,8% та 5,1% відповідно і була однією з найбільших серед районів області.

За даними Головного управління статистики у Чернівецькій області
 

Бізнес/Економіка 752 Переглядів

Заява Редакції

Використання матеріалів stattitablohy.ezreklama.com дозволяється лише за умови наявності імені автора роботи та прямого посилання (лінку) на цей сайт. Вебсайт і послуги http://stattitablohy.ezreklama.com є надані компанією EZREKLAMA (Манітоба, Канада). Відповідальність за зміст публікації несуть їх автори, думка редакції може не співпадати з думкою авторів публікації. Редакція залишає за собою право редагувати матеріали.

Українська музика рокeрує

ПИШИ УКРАЇНСЬКОЮ

Пиши українською
Тут спілкуються українською

HTML block #1

block.

Random Articles

Салат «Мімоза»

Рецепт салату "Мімоза"

Кулінарія

Зв'язок рослин з навколишнім середовищем

Рослини впливають не тільки на людину, але й на життя нашої планети: отримуючи сонячну енергію, вони шляхом хімічних реакцій перетворюють її в...

Садівництво

EzReklama.com – веб-сайт для української реклами в інтернеті -- один

EzReklama.com –  веб-сайт для української реклами в інтернеті -- один рік потому:  2756 відвідувачів, 6098 сторінок переглянено,...

EzReklama Прес-центр

Рецензія на книгу Філіпа Фюзаро «Італія, якби я там був» (Philip Fus

«Італія, якби я там був» Філіп Фюзаро, видавництво La fosse aux ours, - Франція, 19 серпня 2010. – 175 с. Роман французького...

Література

Actions

Поділитися

Надіслати друзям

Повідомлення

Very Bottom Block Position

 

Ваше оголошення тут

Пишіть admin@ezreklama.com

 

 

Реклама 3

Новини

Міністерські портфелі з українським корінням у новому уряді Канади

Nov 8, 2015

Етнічно та гендерно різноманітний новосформований канадський уряд буде діяти злагоджено та переконливо в обстоюванні української позиції на міжнародній арені та залучення нових партнерів до підтримки України. Такі сподівання висловлює посол Канади в Україні Роман Ващук. Канадський уряд в особі... Читати далі →

Новопризначений міністр Маріанна Мигайчук відвідала святкування 99-річчя Канадського-українського інституту "Просвіта" у Вінніпезі

Nov 8, 2015

Сьогодні, 7-ого листопада 2015 р., ми були свідками події історичного значення, яка відбулася у Вінніпезі, в приміщенні Канадського-українського інституту "Просвіта"  де відбувся бенкет з нагоди його 99-річниці. На запрошення голови Манітобської філії Ліги Українців Канади п.... Читати далі →

ВКонтакте, Яндекс та Мail.Ru почали "зливати" ФСБ дані про своїх користувачів

Sep 6, 2014

Субота, 06 вересня 2014 Соціальна мережа "ВКонтакте" включена до реєстру Роскомнадзору в рамках виконання скандального "закону про блогерів", прийнятого в Росії 1 серпня.  З відповідною заявою виступив прес-секретар Роскомнадзору Вадим Ампелонський.... Читати далі →


Footer block #1

You can change this block in admin panel. Remember, if you change template, this block will be lost. We advise you to clone this block.

Ne lorem percipit efficiantur mei, ius ut simul vidisse. An vel probatus explicari appellantur. Has et comprehensam interpretaris, quo no inimicus maluisset temporibus. Ea mea quod.

Footer block #2

You can change this block in admin panel. Remember, if you change template, this block will be lost. We advise you to clone this block.

Ne lorem percipit efficiantur mei, ius ut simul vidisse. An vel probatus explicari appellantur. Has et comprehensam interpretaris, quo no inimicus maluisset temporibus. Ea mea quod.

Footer block #3

You can change this block in admin panel. Remember, if you change template, this block will be lost. We advise you to clone this block.

Ne lorem percipit efficiantur mei, ius ut simul vidisse. An vel probatus explicari appellantur. Has et comprehensam interpretaris, quo no inimicus maluisset temporibus. Ea mea quod incorrupte.

Footer block #4

You can change this block in admin panel. Remember, if you change template, this block will be lost. We advise you to clone this block.

Ne lorem percipit efficiantur mei, ius ut simul vidisse. An vel probatus explicari appellantur. Has et comprehensam interpretaris, quo no inimicus maluisset temporibus. Ea mea quod.